11-02-2020

Tweede Kamer deelt VIG-ambities innovatiebeleid LSH

Het recente Kamerdebat over het Innovatiebeleid in Nederland laat zien dat het kabinet de ambities van de VIG deelt om samen te bouwen aan een ‘ijzersterk innovatieklimaat die de LSH-sector laat floreren’. Maar er zijn nog wel aanvullende wensen.

Op woensdag 5 februari sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Mona Keijzer over het Innovatiebeleid in Nederland en het Nationaal Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’. De Tweede Kamer omarmde aandachtpunten uit de sector zoals het belang van bescherming van het octrooirecht en de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel. William Moorlag (PvdA) brak een lans voor het vereenvoudigen van de regels voor klinisch onderzoek met nieuwe therapieën.

Belang human capital
De Tweede Kamer maakt zich net als de VIG zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende en goed geschoold personeel. Zij heeft de staatssecretaris gevraagd nog nadrukkelijker in te zetten op gekwalificeerd personeel, zodat extra groei van de LSH-sector niet onder druk komt te staan. Nieuwe trends in de geneesmiddelenontwikkeling, zoals personalised medicine, gentherapieën, gebruik van big data en artificial intelligence vragen in de toekomst om andere vaardigheden. Het is belangrijk dat Nederland hier goed op voorbereid is en er meer aandacht voor is in de curricula van hogescholen en universiteiten.

PvdA: Vereenvoudig de regels voor klinisch onderzoek met nieuwe therapieën
William Moorlag (PvdA) pleitte voor vereenvoudiging van de regels voor klinisch onderzoek met gentherapieën. Moorlag benadrukte dat Nederland de boot dreigt te missen. Staatssecretaris Mona Keijzer zegde nogmaals toe om – samen met haar collega Cora van Nieuwenhuizen (IenW) – te kijken naar de problematiek. Op dit moment zijn er honderden nieuwe gentherapieën in ontwikkeling. Het verkrijgen van een vergunning voor klinisch onderzoek kan in Nederland meer dan een jaar duren, terwijl dat in andere EU-landen slechts 3-4 maanden tijd kost. Hierdoor dreigen bedrijven Nederland links te laten liggen en onderzoek te doen in andere landen.