26-06-2019

Vereniging: verontrustende analyses over apotheekbereiding CDCA

De twee analyses die Axon deze week plaatste over de apotheekbereiding van het geneesmiddel CDCA schetsen een zeer verontrustend beeld, vindt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Patiëntveiligheid moet voorop staan. Altijd.

‘In hun gezamenlijke zoektocht naar een goedkoper alternatief voor dit medicijn lijken verzekeraars en het Amsterdam UMC keuzes te hebben gemaakt die risico’s voor de patiënt met zich meebrachten’, schrijft Axon woensdag. ‘Dit terwijl de meest voor de hand liggende optie, prijsonderhandelingen met fabrikant Leadiant, geen kans lijkt te hebben gekregen.’

Wob-verzoek
Axon publiceerde deze week twee analyses over de magistrale bereiding van CDCA door het Amsterdam UMC. Daarbij baseerde Axon zich op een groot aantal documenten over de Leadiant-casus, die eerder deze maand door het ministerie van VWS zijn geopenbaard, na een Wob-verzoek.

Onzuiverheden
Het ziekenhuis moest in augustus 2018 stoppen met de bereiding van dit medicijn voor een zeldzame stofwisselingsziekte, op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit een test van het RIVM bleek toen namelijk dat er onzuiverheden in de grondstof zaten, boven de wettelijk toegestane limiet.

Deel 1 van Axon analyse - voorgeschiedenis

Deel 2 van Axon analyse – kwaliteit van zorg

Skipr-blog Gerard Schouw: ‘Voorstel apotheekbereiding is spelen met vuur’