30-01-2020

VIG deelt zorgen Amerikaanse ambassade over aantasting innovatieklimaat

Binnenhof hofvijfer tweede kamer
De bescherming van intellectueel eigendom is een fundamenteel rechtsprincipe om innovatie en ondernemerschap mogelijk te maken. Dat constateert de ambassade van de Verenigde Staten in een statement.


Daarom is er bezorgdheid over de politieke discussie in Nederland om de internationale afspraken rond het beschermen van intellectueel eigendom op te geven teneinde met nagemaakte, (gepatenteerde) geneesmiddelen de uitgaven aan medicijnen omlaag te krijgen. Dat tast niet alleen de internationale rechtsorde aan maar kan ook grote risico's voor patiënten met zich meebrengen, zoals ook de U.S. Food and Drug Administration (FDA) al eerder benadrukte.

Negatieve gevolgen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onderschrijft en deelt de zorgen van de Amerikaanse overheid. Bij nagemaakte pillen is er namelijk veel minder streng toezicht dan bij geregistreerde medicijnen van geneesmiddelenbedrijven. Ook vraagt de VIG zich af, in aanloop naar het Kamerdebat over het innovatiebeleid op 5 februari, of de regering zich realiseert dat aantasting van de bescherming van intellectueel eigendom negatieve gevolgen kan hebben op het investerings- en innovatieklimaat in Nederland. De oproep van de Amerikaanse ambassade onderstreept dit pleidooi nogmaals. Het voornemen van het kabinet in de persoon van minister Bruins kan in de basis alle innovatieve sectoren in Nederland raken, namelijk dat uitvindingen met octrooien niet langer beschermd worden tegen goedkope kopieën.

Aanjager van innovatie

Het beleid om het namaken van geregistreerde geneesmiddelen mogelijk te maken staat haaks op het beleid van premier Rutte en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om van Nederland het life sciences en health centrum van Europa te maken. Met meer dan 2900 geneesmiddelenbedrijven, 65.000 werknemers en een omzet van ruim 33 miljard, is de biofarmaceutische sector een van de grootste aanjagers van innovatie in Nederland.

Andere oplossingen

In het statement geeft de Amerikaanse ambassade aan dat er andere oplossingen gevonden moeten worden voor de groeiende kosten van de zorg. Ze vraagt de Nederlandse regering daarbij nauw samen te werken met de farmaceutische sector en samen naar oplossingen te zoeken die geen schade brengen aan wereldwijde patenten, de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en het Nederlandse investeringsklimaat.