15-09-2022

VIG deelt zorgen Hoofdpijnnet over toegang migrainemedicatie

Petitie, hoofdpijnnet, migraine, #terugnaar100
Het duurt veel te lang voordat duidelijk is welke patiënten in aanmerking komen voor vergoeding van nieuwe migrainemedicatie (CGRP-remmers). Daarom zijn snellere en bredere vergoedingscriteria noodzakelijk. Een petitie van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet met die strekking en ruim 18.000 handtekeningen werd dinsdag 13 september aangeboden aan de Tweede Kamer. De VIG ondersteunt deze oproep van harte.

In Nederland lijden ruim twee miljoen mensen aan migraine, van wie voor zo’n 100.000 de ziekte invaliderend is. Los van het persoonlijke leed, bedragen de economische kosten van migraine voor de Nederlandse samenleving 2,3 tot 4,6 miljard euro per jaar. Migraine staat op de tweede plaats van meest invaliderende ziektes ter wereld en voor vrouwen zelfs op de eerste plaats.

Kamerleden

Bij de overhandiging van de petitie waren aanwezig: Bart Smals (VVD), Joba van den Berg (CDA), Wieke Paulusma (D66), Mohammed Mohandis (PvdA), Harry Bevers (VVD), Nicki Pouw (JA21) en Liane den Haan (Fractie Den Haan).

Buiten de boot

In een korte toelichting benadrukte directeur Nelleke Cools de urgentie: ‘Het vergoedingentraject is veel te stroperig en mensen leven in grote onzekerheid of zij voor vergoeding in aanmerking komen.’
Naar verwachting gaat Zorginstituut Nederland in oktober met het vergoedingendossier aan de slag. Cools: ‘Wij vrezen dat niet het belang van de patiënt maar het beschikbare budget straks doorslaggevend zal zijn voor de voorwaarden die gesteld gaan worden. We zijn bang dat zeker de helft van de patiënten buiten de boot zal vallen.’

CGRP-remmers

De zogenaamde CGRP-remmers zijn de éérste preventieve medicijnen die specifiek zijn ontwikkeld tegen migraine. In Nederland profiteert nog slechts een selecte groep met chronische migraine hiervan. Hoofdpijnnet wil dat deze migrainemedicatie net als in andere Europese landen, beschikbaar komt voor een bredere groep patiënten.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de CGRP-remmers al in 2018 toegelaten tot de Europese markt voor patiënten met vier of meer migrainedagen per maand. In ons land worden de remmers pas sinds oktober 2020 vergoed voor een selecte groep patiënten met chronische migraine: vijftien hoofdpijndagen per maand, waarvan acht migrainedagen.

#terugnaar100

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) pleit al langer voor snellere toegang tot nieuwe medicijnen. Het duurt nu veelal honderden dagen voordat nieuwe geneesmiddelen de patiënt bereiken, terwijl de effecten regelmatig baanbrekend zijn. Daarom heeft de VIG vorig jaar het initiatief #terugnaar100 gelanceerd, met als doel dat in Nederland een nieuw geneesmiddel uiterlijk honderd dagen na de EMA-registratie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Bericht Hoofdpijnnet

Petitie Migrainemedicijn

Meer over #terugnaar100