01-02-2022

VIG geïnspireerd door nieuw Brits beoordelingskader

Engeland NICE Brits
Britse patiënten krijgen voortaan sneller toegang tot nieuwe geneesmiddelen. Dat komt doordat het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – het Britse Zorginstituut – innovaties sneller en flexibeler gaat beoordelen.

Gillian Leng, directeur bij NICE, zei bij de lancering van het nieuwe beoordelingssysteem dat het Verenigd Koninkrijk voorop wil lopen bij het zorgen voor toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diagnostiek.

De veranderingen, die per 1 februari 2022 van kracht worden, spelen in op de snelle ontwikkelingen in de medische wereld, zoals de komst van een nieuwe generatie geneesmiddelen waaronder gen- en celtherapieën, die een oplossing kunnen bieden voor ziekten waar nu nog geen behandeling voor is. Bij de totstandkoming van het nieuwe beoordelingssysteem zijn alle partijen betrokken, van patiënten tot artsen en van geneesmiddelenbedrijven tot de academische wereld.

Flexibiliteit

Het nieuwe Britse beoordelingssysteem bevat meer flexibiliteit om beslissingen te kunnen nemen over kosteneffectiviteit en zal bovendien zorgen voor meer voorspelbaarheid voor de geneesmiddelensector, snellere besluitvorming door onafhankelijke instanties en bovenal voor meer transparantie en snellere toegang voor patiënten.

Real world evidence

NICE zal meer rekening houden met real world evidence en onzekere voordelen in overweging nemen voor behandelingen van bijvoorbeeld zeldzame ziekten en geneesmiddelen voor kinderen. Voor deze vaak kleine patiëntengroepen is het moeilijker bewijsmateriaal te verzamelen.

Brede impact geneesmiddel

Daarnaast heeft NICE aangekondigd om bij de beoordeling van zeer gespecialiseerde behandelingen zoals gentherapieën rekening te willen houden met de bredere impact van een behandeling. NICE kijkt daarbij niet alleen naar de directe gezondheidsvoordelen voor een patiënt, maar ook naar de brede maatschappelijke en economische effecten van een behandeling.

Nederland aan zet

‘Het nieuwe beoordelingskader van NICE toont de grote ambitie van het VK als het gaat om de snelle toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diagnostiek’, zegt Gerard Schouw, directeur van de VIG. ‘Ook in Nederland komen gelukkig steeds meer baanbrekende therapieën op de markt die patiënten een steeds betere kans op overleving bieden.

Tegelijkertijd zien we dat Nederlandse patiënten steeds langer moeten wachten voordat zij toegang krijgen tot deze middelen. Dat komt onder andere omdat de bestaande beoordelingskaders niet altijd toereikend zijn. Gelukkig zijn ook in Nederland steeds meer partijen ervan doordrongen dat een moderniseringsslag noodzakelijk is. Net als in het VK slaat onze sector graag de handen ineen met andere zorgpartners om snellere toegang voor patiënten te realiseren.’

Rapport NICE

VIG-campagne #terugnaar100