21-07-2020

VIG nodigt Europarlementariërs uit voor werkbezoek

‘Nederland als medicijnhub’. Dat is de titel van het achtpuntenplan dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onlangs naar leden van het Europees Parlement stuurde. De VIG nodigt Europarlementariërs uit voor een werkbezoek aan ons land.

Het plan zet in op uitbreiding van geneesmiddelenontwikkeling en -productie in Nederland. ‘Ons doel is de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen en een aantrekkelijk innovatieklimaat te creëren’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Deze wens sluit goed aan bij de ambitie van het Europese Commissie om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling en -productie.

Europese geneesmiddelenstrategie
In het achtpuntenplan zet de VIG uiteen wat er nodig is om de geneesmiddelensector in Nederland te versterken. Veel punten komen overeen met de recent gepubliceerde Europese geneesmiddelenstrategie. Met deze roadmap voor pharmaceutical strategy wil Eurocommissaris Kyriakides Europa weer wereldwijd toonaangevend maken op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling.

Ecosysteem voor R&D
‘Nederland kan en wil hierbij een voortrekkersrol bij spelen’, zegt Schouw. ‘Met 420 geneesmiddelenbedrijven, acht academische centra en dertien universiteiten op een klein oppervlakte heeft ons land een unieke uitgangspositie – met de komst van de EMA naar Amsterdam als kers op de taart. Dit maakt het mogelijk om snel en eenvoudig kennis, mensen en middelen uit te wisselen.’

Werkbezoek
‘Om de potentie van Nederland als medicijnhub van Europa te laten zien, nodigen wij de Nederlandse leden van het Europees Parlement uit voor een werkbezoek aan enkele mooie voorbeelden van biomedische clusters in ons land, zoals Leiden Bio Science Park en Pivot Park in Oss’, zegt Schouw. ‘Hier kunnen ze met eigen ogen zien hoe universiteiten, startups en geneesmiddelenbedrijven samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen.’ Verschillende Europarlementariërs hebben inmiddels aangegeven interesse te hebben in een werkbezoek en zelf te ervaren wat de potentie van Nederland is om koploper te worden.

Publicatie Nederland als medicijnhub