11-10-2022

VIG ondertekent overeenkomst met Boston en Massachusetts

20221006 healthholland utrecht 071 overeenkomst Boston Massachusetts
© Delegatieleider Ken Turner staat vierde van rechts, met rechts naast hem Gerard Schouw.
Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), was op 6 oktober een van de ondertekenaars van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en de Amerikaanse staat Massachusetts op het terrein van de biofarma. Vanuit Boston was een grote delegatie onder leiding van Ken Turner, directeur van het Massachusetts Life Sciences Center, naar Nederland gekomen.

De overeenkomst werd ook ondertekend door vertegenwoordigers van het Massachusetts Life Sciences Center, MassBio en de Termeer Foundation uit de Verenigde Staten en Health~Holland, het ministerie van Economische Zaken, HollandBIO en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) uit Nederland.
De Amerikaanse delegatie kreeg in een meerdaags programma een aantal hoogtepunten van het onderzoek en de bedrijvigheid in Nederland te zien, waarna afgelopen donderdag in Utrecht de feestelijke ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst plaatsvond.

Leren van Boston

De samenwerkingsovereenkomst vormde een nieuw hoogtepunt in de al langer durende samenwerking tussen ons land en de Amerikaanse staat. In 2019 is een memorandum of understanding ondertekend, waarin beide gebieden de basis legden voor deze trans-Atlantische samenwerking. Met de nieuwe overeenkomst wordt de samenwerking bevestigd en verder uitgebreid.
‘Voor Nederland is dit een belangrijk akkoord’, aldus Gerard Schouw. ‘Boston, de grootste stad van Massachusetts, is wereldwijd bekend als de belangrijkste stad voor nieuwe mogelijkheden voor geneesmiddelontwikkeling. Meer dan duizend bedrijven hebben laboratoria of fabrieken in de stad en bieden zo werk aan meer dan honderdduizend mensen. Voor ons is Boston een prachtig vergezicht. Maar wél een vergezicht dat we met hard werken en het opzetten van de juiste stimulansen kunnen bereiken.’
Schouw verwijst graag naar de campagne die de VIG de laatste jaren heeft opgezet, Boston aan de Noordzee. ‘Met de komst van het Europees Geneesmiddelagentschap EMA naar Amsterdam krijgt ons land aandacht van alle Amerikaanse biofarma bedrijven die een geneesmiddel in Europa op de markt willen brengen. Dankzij het uitstekende investeringsklimaat in ons land hebben we de afgelopen jaren meerdere Amerikaanse geneesmiddelontwikkelaars aangetrokken. Denk aan Kite Pharma en BMS die grote fabrieken hebben gebouwd of daarmee bezig zijn, of Alnylum uit Boston, dat een grote vestiging in Amsterdam heeft.’

Nederland is aantrekkelijk voor Boston

Maar Schouw is nog niet tevreden. Hij vindt dat het nieuwe akkoord met Massachusetts de ontwikkelingen in de sector in een verdere stroomversnelling kan brengen.
‘We kunnen in Nederland nog veel leren van de Amerikaanse aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het valoriseren van wetenschappelijke kennis en het opleiden van ondernemers die de startende biotechbedrijven leiden.’ Vanuit de VIG wil hij daarnaast vooral aandacht vragen voor nieuwe mogelijkheden van klinische experimenten en het versterken van het onderzoek naar nieuwe cel- en gentherapieën.
‘Met onze acht academische ziekenhuizen kunnen we veel klinisch onderzoek doen. Met de EMA als buurman en de tientallen bedrijven die klinisch onderzoek uit kunnen voeren, kunnen we het toelatingsproces voor geneesmiddelen op wetenschappelijke gronden versnellen. En dat leidt hopelijk tot kortere ontwikkeltijden, zodat uiteindelijk patiënten eerder gebruik kunnen maken van nieuwe geneesmiddelen.’

Factsheet Boston aan de Noordzee (oktober 2021)

Boston aan de Noordzee (maart 2021)

Nederland en Massachusetts sluiten partnership op gebied Life Sciences (augustus 2019)