30-11-2021

VIG roept op tot gezamenlijke werkgroep weesgeneesmiddelen

Wim de haart_uitsnede
Het toelatingssysteem voor nieuwe weesgeneesmiddelen piept en kraakt. Dat heeft het Zorginstituut (ZIN) in een heldere rapportage nogmaals bevestigd. ‘De urgentie is hoog. Daarom is het nu zaak om naast het schrijven van rapporten, met elkaar aan tafel te gaan zitten en daadkrachtig in oplossingen te denken en te handelen.’

Deze oproep deed Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en vergoeding van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) afgelopen vrijdag aan de leden van de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut.

Monitor Weesgeneesmiddelen

De Haart deed zijn oproep in het kader van de bespreking van de concept Monitor Weesgeneesmiddelen. Dit rapport geeft een jaarlijks overzicht van de uitgaven aan weesgeneesmiddelen en de manier waarop deze in de zorg worden ingezet. In de versie van dit jaar was er specifiek aandacht voor recente beleidsontwikkelingen. In het rapport maakt het Zorginstituut melding van de toelating van zeven weesgeneesmiddelen voor chronische aandoeningen tot het verzekerde pakket in de afgelopen twee jaar. Uit cijfers van de Europese Geneesmiddelautoriteit EMA blijkt dat er in dezelfde tijd een kleine 30 middelen een positief advies hebben gekregen. De Haart: ‘Dit grote verschil baart ons zorgen. De beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen in Nederland staat onder druk.’

Samen schouders eronder

De Haart hoopt dat zijn oproep bij de ACP-vergadering tot concrete actie van het ZIN en andere partijen leidt. ‘We moeten echt met z’n allen de schouders eronder zetten. Anders komen we geen stap verder. Bedrijven willen hier graag aan meewerken, de commitment is hoog. Voor alle betrokken partijen geldt dezelfde wens: beschikbaarheid van goede en effectieve behandelingen voor patiënten. Een gezamenlijk probleem, vraagt om een gezamenlijke oplossing.’

De handreiking vanuit de VIG om gezamenlijk de problematiek rondom de beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen aan te pakken, werd positief ontvangen bij de ACP. Concrete acties zullen in gezamenlijkheid met het ZIN worden bepaald.