24-11-2020

VIG sluit zich aan bij oproep zorgkoepels stoppen modernisering GVS

Artsen- en apothekersorganisaties hebben minister Van Ark verzocht de modernisering van het Geneesmiddelensysteem (GVS) stop te zetten. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) deelt de kritiek om nog verder op geneesmiddelenkosten te besparen.

De minister heeft besloten de invoering van het herberekende GVS een jaar uit te stellen, omdat er te weinig voorbereidingstijd is als gevolg van corona. Artsen en apothekers geven aan dat het niet om de voorbereiding gaat, maar dat de opbrengsten onzeker zijn en de gevolgen groot. Ze voelen zich niet gehoord in het traject van modernisering van het GVS.

Onrust
In een brief aan minister van Ark uitten de NHG, LHV, FMS, KNMP, NVZA, NApCo en ASKA vrijdag kritiek op de kabinetsplannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren. ‘In ruil voor een mogelijke kostenbesparing wordt onrust gecreëerd die ten koste gaat van goede zorg en de patiëntveiligheid’, aldus NHG-bestuursvoorzitter Wendy Borneman.

Richtlijnen
Volgens de artsen- en apothekersverenigingen bestaan er al goed onderbouwde richtlijnen om zinnig en zuinig medicijnen voor te schrijven. Voor deze oplossing is zowel bij zorgverleners als bij patiënten meer draagvlak.

Brief artsen- en apothekersorganisaties aan minister Van Ark

Uitstel modernisering GVS verstandig besluit