10-11-2020

VIG Talk over toekomst geneesmiddelenbeleid

Hoe zorgen we ervoor dat we in 2040 vijf jaar langer leven in goede gezondheid? Hoe garanderen we de toegang tot innovatieve geneesmiddelen? En hoe houden we de zorg betaalbaar voor de ouder wordende populatie?

Kortom: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig geneesmiddelenbeleid? Deze vragen staan centraal tijdens de VIG Talk van 19 november over de Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST. Sprekers zijn Marcel van Raaij (directeur Geneesmiddelenbeleid en Medische Technologie, ministerie VWS) en Annemiek Verkamman (managing director HollandBio).

Toekomstagenda
Vertrekpunt van de bijeenkomst is de Toekomstagenda Geneesmiddelen. Hierin schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) haar visie voor de komende kabinetsperiode. ‘Durf te kiezen voor de positie van koploper en Europa’, staat in dit visiedocument, dat in september is gepubliceerd. Daarbij gaat het om koplopersposities op drie terreinen: snelle en brede toegang tot geneesmiddelen, beter en langer leven én Life Sciences & Health.

FAST
Marcel van Raaij geeft een toelichting op FAST: Future Affordable and Sustainable Therapies, een initiatief van onder andere het ministerie van VWS voor toekomstige therapieontwikkeling. Doel van FAST is de therapieën van morgen optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen. Van Raaij legt uit waarom deze future therapies een andere aanpak en werkwijze vereisen en hoe FAST hieraan een bijdrage gaat leveren.

Chatvragen
‘We willen onze toekomstambities graag samen met de overheid en zorgaanbieders realiseren’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw, de dagvoorzitter van de online VIG Talk op 19 november. ‘Daarom zijn we blij met de inbreng van onze sprekers Marcel van Raaij en Annemiek Verkamman, want we kunnen dit niet alleen. Ik hoop dat er, net als bij de eerste drie VIG Talks, weer veel online deelnemers zijn die zich via de chatfunctie in de discussie mengen. De Toekomstagenda is relevant voor patiënten, artsen, apothekers, zorgverzekeraars en de politiek. Deelnemers vanuit de geneesmiddelensector zijn uiteraard ook van harte welkom.’

Live op 19 november
Aanmelden voor deze VIG Talk kan al! Dit live event vindt plaats op donderdag 19 november, van 16.00 tot 17.00 uur. Deelnemers ontvangen kort voor het live event een linkje voor online toegang.

Aanmelden VIG Talk 19 november

Toekomstagenda Geneesmiddelen

FAST