30-04-2019

‘Wacht evaluatie Transparantieregister af’

Het is wat voorbarig om nu al een wetswijziging te initiëren voor een wettelijke verankering van het Transparantieregister. Er loopt namelijk nog een grondige evaluatie, waarvan de resultaten deze zomer al worden verwacht.

Dat stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in een reactie op een wetsvoorstel dat Lilianne Ploumen (PvdA) vandaag publiceerde. Het initiatief wetsvoorstel behelst onder meer een wettelijke meldplicht voor álle betalingen boven € 50 van geneesmiddelenbedrijven aan zorgverleners en patiëntenorganisaties. Momenteel melden bedrijven alleen betalingen voor bepaalde diensten van zorgverleners of voor bepaalde zorgprojecten van zorginstellingen met een waarde van meer dan € 500 per jaar.

Uniek register
‘Als het nuttig is om de regels voor transparantie verder uit te breiden, werken we daar uiteraard graag aan mee’, zegt Frederik Schutte, secretaris van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR). Deze stichting verzorgt de zelfregulering voor de sector op dit onderwerp.
Schutte: ‘Maar de vraag is of vastlegging als wettelijke verplichting echt nodig is én de voorgestelde uitbreiding van de te melden financiële relaties uitvoerbaar is. In 2012 waren wij het eerste land met een transparantieregister waarin het publiek kan kijken of een zorgverlener een financiële relatie heeft met een geneesmiddelenbedrijf. In de loop der tijd is het register uitgebreid met relaties met leveranciers van medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen. Daarin zijn wij uniek.’

Elk jaar completer
Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgprofessionals, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken om innovatieve producten en behandelingen te ontwikkelen. De openheid over deze (financiële) samenwerking is ook in het belang van patiënten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgverleners hen integer, objectief en optimaal adviseren over geneesmiddelen.
Schutte: ‘Dat het huidige Transparantieregister goed werkt, blijkt uit de cijfers. Het wordt elk jaar completer, doordat het aantal meldende relaties blijft stijgen.’

Jaarcijfers Transparantieregister Zorg 2017