14-09-2021

Workshop Clémence Ross-Van Dorp: ‘Langjarig overheidscommitment’

Clemence Ros-van Dorp
Als ambassadeur van het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life, Sciences & Health’ is Clémence Ross-Van Dorp nauw betrokken bij de ambitie ‘Boston aan de Noordzee’. Tijdens de VIG Medicijndialoog op 7 oktober leidt ze de inspiratieworkshop ‘Langjarig overheidscommitment’.

‘Momenteel ben ik druk bezig om samen met onder andere de regionale LSH-clusters en bedrijven de acties die in het Actieprogramma benoemd zijn in een volgende fase te brengen. Deels is dat al gelukt door mooie impulsen vanuit het Groeifonds voor te stellen op het terrein van artificial intelligence, data-infrastructuren en regeneratieve geneeskunde. In het Actieprogramma waren deze terreinen al gedefinieerd als sterke dragers van het succes van het Nederlandse LSH-systeem. Ook voor de tweede ronde van het Groeifonds werken we hard aan nieuwe voorstellen die het LSH-ecosysteem versterken.’

Versterken verbindingen

‘Tijdens mijn ronde langs bestuurders van de regionale LSH-clusters en in gesprekken met bedrijven, komt duidelijk naar voren dat er behoefte is om sterker de schouders te zetten onder samenwerking en dialoog met alle betrokkenen in het LSH-ecosysteem. Regionaal zijn de verbindingen sterk, maar op nationaal niveau ligt er een uitdaging om die verbinding verder te verstevigen. Daarom staan in het najaar bestuurlijke bijeenkomsten gepland waar die landelijke samenwerking een belangrijke impuls krijgt.’

Langjarig commitment

Veel belangrijke acties die moeten leiden tot een optimaal functionerend LSH-ecosysteem - zoals een landelijke data-infrastructuur voor onderzoek en zorg – vragen om een langjarig commitment van de overheid, vindt Ross-Van Dorp. Niet voor niks staat dit thema centraal tijdens de inspiratieworkshop die ze zal leiden op 7 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur.
‘Het is van cruciaal belang dat ons fundamenteel onderzoek in de wereld op topniveau blijft’, aldus Ross-Van Dorp, ‘dat is immers de basis onder ons succes.’ Maar daarvoor zijn wel opleidingen op het allerhoogste niveau noodzakelijk, maar ook bijvoorbeeld een goede fysieke infrastructuur - zoals labruimte - in de science parcs.’

Investeren in de Grid

Ross-Van Dorp: ‘Kortom: alleen wanneer de Rijksoverheid investeert in de Grid - de randvoorwaarden voor succes op de lange termijn - kan het veld naar vermogen blijven presteren. Ik vind dat dit vraagt om een lange termijn visie van de overheid die de betrokken departementen verbindt én om een permanente ecosystem dialogue waarin alle relevante stakeholders meepraten.’

Tijdens de workshop op 7 oktober hoopt Ross-Van Dorp een aantal tips voor het nieuwe kabinet op te halen die kunnen bijdragen aan een bloeiend LSH-ecosysteem. De output van de workshops wordt’s middags besproken in het plenaire online deel, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Key note speaker in dat middagdeel is voormalig minister-president prof. dr. Jan Peter Balkenende.

VIG Medicijndialoog: meer info en aanmelden