04-04-2019

Zorginstituut start project centrale registratie werking medicijnen

Het Zorginstituut start met het project ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’ om uitkomsten van behandelingen met nieuwe medicijnen in de praktijk te kunnen meten. De Vereniging ondersteunt dit initiatief.

Het nieuwe project richt zich onder meer op regie rondom het structureel vastleggen van informatie uit de klinische praktijk in zogenaamde registers. Om de beste zorg voor de beste prijs te garanderen, wil het Zorginstituut zorgen dat nieuwe innovatieve geneesmiddelen snel aan de juiste patiënten kunnen worden aangeboden, maar ook dat prijzige geneesmiddelen voorgeschreven worden aan patiënten voor wie de behandelingen effectief zijn.

Belang van register
De Vereniging onderstreept het belang van een landelijk register. Hiermee kunnen gegevens van diverse zorgverleners op een eenduidige wijze worden verzameld en worden nieuwe inzichten verworven over de effectiviteit van uiteenlopende therapieën in de praktijk. Dit helpt ook de effecten van onder andere geneesmiddelen transparanter te maken. Daarbij is het wel van belang dat de data in het register eigendom zijn van de patiënt. Iedere patiënt heeft toegang tot zijn of haar eigen gegevens en bepaalt als eigenaar welke zorgverleners toegang krijgen tot deze gegevens.

Rol Vereniging
Belangrijk onderdeel van dit project is dat het Zorginstituut nadrukkelijk aansluit bij andere initiatieven. Om hier voldoende ruimte voor te maken, wordt het project in nauwe afstemming met relevante partijen uitgevoerd. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is één van die partijen. Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging: ‘Wij zijn blij dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen een rol krijgt in het project, omdat wij net als het Zorginstituut het ontwikkelen van een goed en eenduidig register belangrijk vinden.’

Bericht Zorginstituut

Standpunt Vereniging healthcare registry