Het verhaal van Tim Rombouts (AbbVie)

‘Ik geef niet op totdat werkbehoud onderdeel is van de behandeling’

Mensen die (chronisch) ziek zijn en daardoor ongewild hun baan verliezen, kunnen de hulp gebruiken van de zorg, overheid, patiëntenverenigingen én het bedrijfsleven. Deze laatste groep wordt nog wel eens vergeten in dit maatschappelijk vraagstuk. Terwijl juist daar een deel van de oplossing schuilt… Voor Tim Rombouts alle reden om zich vanuit AbbVie in te zetten voor werkbehoud en maatschappelijke deelname bij (chronische) ziekte. Sámen met publieke organisaties.

‘Genezen van een ziekte als kanker kan mede dankzij innovatieve geneesmiddelen. Dat is het ultieme doel voor farmaceutische bedrijven. Aanvullend daarop kan ik als Governmental Affairs Manager bij AbbVie veel betekenen voor mensen die zich niet langer laten leiden door hun (chronische) ziekte, maar verder willen,’ vertelt Tim Rombouts. ‘Mensen die weer aan de slag willen met hun (vrijwilligers)werk, simpelweg omdat ze het missen. En misschien ook wel omdat ze onbewust merken dat meedoen je beter laat voelen. Vanuit onze ambitie om mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven, zetten we diverse projecten op die ertoe leiden dat mensen maatschappelijk kunnen blijven deelnemen, zoals aan het werk blijven.’

Ergens nodig zijn

Via VWS, de WHO en KWF Kankerbestrijding, belandt Tim bij AbbVie. ‘In deze baan komt mijn opgedane ervaring samen; samenwerking tussen de zorg, overheid, NGO’s en bedrijven stimuleren waar de patiënt beter van wordt. Vanuit AbbVie is het mogelijk om in de vorm van een publiek-private samenwerking mee te helpen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem; te veel (chronisch) zieken verliezen hun baan. Ik merk aan alles: de ambitie van AbbVie klopt. Onderzoek laat namelijk zien dat werkbehoud bij (chronische) ziekte kan bijdragen aan het herstel en iemands kwaliteit van leven. Maar ik maakte het ook van dichtbij mee toen een collega na kanker weer aan de slag wilde. Werk gaf haar een dagelijks ritme, het gevoel ergens nodig te zijn. Ik zag hoe de terugkeer naar werk haar een directe energie-boost gaf en haar hielp bij haar herstel.’

Te veel (chronisch) zieken verliezen hun baan

Tim Rombouts (AbbVie)

Werk als behandeldoel

‘Idealiter ontstaat er een soort drie-eenheid van patiënt, arts en werkgever rond een ziekte. Want hoe die laatste zich opstelt als een medewerker ziek wordt, is enorm belangrijk. Moeilijk ook wel, want probeer je maar eens in te leven in iemand die ziek is. Daarom is het zo belangrijk om te vragen wat de ander nodig heeft en hoe je als werkgever kunt helpen. Natuurlijk is er ook een rol voor de zieke zelf; door duidelijk aan te geven waaraan je behoefte hebt, maak je het je werkgever makkelijker om daarin te voorzien.'