Het verhaal van Ferry Cornelissen en Romy Smith (AstraZeneca)

‘Wij geven niet op tot alle patiënten gelijke toegang hebben tot de best mogelijke diagnostiek’

Ferry Cornelissen en Romy Smith zijn Diagnostics Manager bij AstraZeneca. ‘Dat is lang niet overal een standaard functie. Eigenlijk is het best uniek dat twee mensen zich primair met diagnostiek bezig houden op onze oncologie-afdeling’, zegt Ferry. Romy vult aan: ‘Dat doen we vanuit de medische inhoud. We volgen de wetenschap en nieuwste ontwikkelingen in de diagnostiek en ondersteunen de ziekenhuizen met het opzetten, implementeren en verbeteren van diagnostische processen.’

Patiëntenzorg en implementatie komen samen

Voordat Ferry in 2018 startte bij AstraZeneca, was hij als postdoc werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum. Hij deed hier onderzoek naar het immuunsysteem, op het snijvlak van weefselschadeherstel & oncologie. ‘Ondanks dat dit me goed af ging, had ik behoefte aan verbreding. Bovendien wilde ik dichter bij het daadwerkelijk verbeteren van de patiëntenzorg staan. Ik was op zoek naar een rol met een bredere inhoud. Als Diagnostics Manager kan ik die inhoud combineren met het verbreden van mijn persoonlijke kennis en vaardigheden.’

Romy volgde een andere aanvliegroute voordat ze in 2019 terecht kwam bij AstraZeneca. ‘Mijn hart heeft eigenlijk altijd bij de patiëntenzorg gelegen, alleen wist ik al snel dat ik zelf geen dokter wilde worden. Daarom heb ik een biomedische opleiding gevolgd en ben vervolgens gaan werken voor een consultancybureau. Daar heb ik een paar mooie projecten in de zorg gedaan, maar ik miste uiteindelijk de brug naar hoe je innovaties ook echt bij de patiënt kunt krijgen. Bij AstraZeneca krijg ik de kans om meer te werken aan de implementatiekant.’

Ferry: ‘We vullen elkaar goed aan, juist omdat we een andere achtergrond hebben. Beide zijn essentieel om voor elkaar te krijgen dat er beweging komt in het zorglandschap. We zijn een ontzettend goed duo, toch Romy?

Romy (lachend): ‘Daar sluit ik me helemaal bij aan!’

Patiënt onbekend

Er is volgens Ferry en Romy nog (te) weinig aandacht voor het juist inschatten van en inspelen op de consequenties van nieuwe behandelmogelijkheden voor de inrichting van de diagnostiek. ‘In het geval van een PARP-remmer bijvoorbeeld moet je weten of patiënten een bepaalde genmutatie hebben, dat is immers de reden waardoor hun DNA-herstelmechanisme niet goed werkt. Een PARP-remmer grijpt juist aan op dat mechanisme om tumorcellen te doden. Dat is een bijzondere innovatie, maar dan moet je die mutatie wel eerst herkennen. En daar heb je een DNA-analyse voor nodig.’

Romy: ‘Om dat goed te implementeren zijn er eigenlijk nog niet zoveel processen opgetuigd. En dat is precies de kern van ons werk: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de diagnostiek op orde is, zodat de patiënten ook toegang krijgen tot het voor hen best mogelijke middel en vervolgbehandeling? Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen rondom de diagnostiek, en het speelveld ertussen, geïnformeerd worden, zoals voorschrijvend artsen, laboratoria, pathologen, klinisch genetici, klinisch chemici, maar ook mensen die betrokken zijn bij de vergoeding van een medicijn én van de diagnostiek.’

Als Diagnostics Manager kan ik inhoud combineren met het verbreden van mijn persoonlijke kennis en vaardigheden

Ferry Cornelissen

Veranderende rol diagnostiek

‘Er komen steeds meer personalised medicines op de markt’, geeft Ferry aan. ‘Daarmee wordt de diagnostiek ook complexer. Het wordt dus steeds belangrijker om de patiënt te identificeren die het meeste baat heeft bij een bepaalde behandeling.’

Romy: ‘Dat is een mooie beweging. Meer effectiviteit is niet alleen goed voor de patiënt, maar ook om de zorg betaalbaar te houden. We maken ons hard om van iedere patiënt alle biomarkers te testen die relevant kunnen zijn voor het bepalen van de ideale behandeling voor die patiënt.’

Ferry en Romy verwachten de komende jaren grote veranderingen te zien in hoe diagnostiek in de oncologie wordt ingezet. ‘We gaan steeds meer toe naar uitgebreide, genoombrede screening. Dit vraagt ook om meer specialisatie van de diagnosticus. Daarnaast zien we het als grootste uitdaging voor de toekomst om partijen echt met elkaar in contact te brengen in een ziekenhuis, netwerk of op nationaal niveau zoals zorgverzekeraars en zorginkopers, om ervoor te zorgen dat er niks meer in de weg staat om patiënten de beste diagnostiek te bieden. Hiervoor moeten we samen door politieke en financiële barrières heen breken.’

Investeren in toekomst

Ferry: ‘Ons uitgangspunt is: diagnostiek moet kwalitatief hoogwaardig zijn, toegankelijk zijn en tijdig in het zorgpad plaatsvinden. Dat klinkt logisch en haalbaar, maar wij zien in de praktijk dat de vertaalslag van wetenschap naar praktijk vaak lang duurt. Daar kunnen wij mooi bij aansluiten door de aandacht voor diagnostiek al in een vroeg stadium te vergroten. Door nu al gesprekken te voeren, zodat er een oplossing is op het moment dat het medicijn beschikbaar is. Zodat een arts al meer duidelijkheid kan bieden aan patiënten op het moment dat zij de diagnose kanker krijgen.’

Romy: ‘De ambitie van AstraZeneca is kanker de wereld uit helpen. Daar gaan we echt voor met zijn allen. Daarom moeten we nu investeren in de innovatieve therapieën van de toekomst, waarbij diagnostiek noodzakelijk en randvoorwaardelijk is. Ik benader mijn werk ook vanuit dat toekomstperspectief. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste dingen doen, en niet de dingen die we gewend zijn om te doen, of die ons op korte termijn belonen. Nee, hoe kunnen we vanuit een gedeeld belang dingen beter gaan doen.’