Vroege diagnostiek en behandeling op maat

Vroege diagnostiek

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt dat het vroegtijdig inzetten van diagnostiek de overlevingskans van de patiënt verhoogt, het aantal bijwerkingen vermindert en de kwaliteit van leven verbetert. Hiermee draagt vroegtijdige diagnostiek bij aan behandeling op maat.

Nieuwe en verbeterde mogelijkheden voor vroegtijdige diagnostiek biedt de mogelijkheid om ziekten in een eerder stadium te ontdekken, te behandelen of zelfs te voorkomen.

Beste medicijn
Hierdoor kan sneller en beter worden bepaald welk geneesmiddel werkt bij de individuele patiënt. Hiermee wordt de patiënt op maat behandeld met het beste medicijn in de juiste dosering. De Vereniging benadrukt dat hierdoor financiële middelen efficiënter kunnen worden ingezet, wat de druk op het zorgbudget verlaagt.

Biomarkers
Behandeling op maat via vroegtijdige diagnostiek moet volgens de Vereniging de norm worden. Hierbij zijn voorspellende indicatoren van het ziekteproces (biomarkers) van belang. Biomarkers verhogen de kans op een succesvolle behandeling. Ook wordt de kwaliteit van de geboden zorg beter en kan het beschikbare zorgbudget effectiever worden besteed.

Opname basisverzekering
De Vereniging vindt het belangrijk het zorgstelsel zodanig in te richten dat betere diagnostiek ook bereikbaar wordt voor de patiënt. Dit betekent dat waardevolle diagnostische methoden moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Grootschalige analyses
Ook moeten ziekenhuizen processen opzetten en kennis in huis halen om grootschalige analyses aan patiënt-DNA mogelijk te maken. Ten slotte vindt de Vereniging dat patiënten goede informatie moeten krijgen over de mogelijkheden, beperkingen en dilemma’s rond genetisch onderzoek.

Zie ook Personalised medicine

Bekijk hier de VIG Talk over whole genome sequencing en oncologie