12-11-2019

Blog Rick Henderik: Alzheimer gaat ons allemaal aan

Vorige week sprak ik kort met een collectant van Alzheimer Nederland. Het nieuws over een mogelijk nieuw geneesmiddel tegen Alzheimer stemde ons hoopvol. Maar we zijn er nog lang niet; er moet nog veel werk verzet worden!

De ontwikkeling van een geneesmiddel voor Alzheimer is een kwestie van de lange adem. Inmiddels zijn er tientallen miljarden geïnvesteerd in onderzoek en helaas hebben we teleurstelling op teleurstelling moeten verwerken. Een klassiek voorbeeld dat aantoont dat geneesmiddelenonderzoek duur en risicovol is. Phillip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam, sprak dan ook niet voor niks van een ‘opsteker voor het hele veld’ toen Biogen en Eisai een paar weken geleden aankondigden dat ze een belangrijke stap naar registratie van een geneesmiddel voor Alzheimer hebben gezet.

Ik zie dit geweldige nieuws als een eerste stap. Maar we moeten zeker niet stil blijven zitten, en vol blijven inzetten op meer onderzoek. Het is dan ook goed om te zien dat er momenteel nog 112 geneesmiddelen voor Alzheimer in ontwikkeling zijn. Wel moeten we leren van de eerdere teleurstellingen en onderzoek op een andere manier gaan benaderen. Al die gestrande onderzoeken hebben immers een berg data opgeleverd, maar analyse ervan vindt nu vooral los van elkaar plaats.

Biogen en Eisai zijn het bewijs dat je vanuit samenwerking mooie doorbraken kan realiseren. Ik roep dan ook op om het radicaal anders te gaan doen: laten we alle Alzheimer-data die wij afzonderlijk hebben verzameld als open source aanbieden aan onderzoekers. De oplossing voor Alzheimer bestaat waarschijnlijk niet uit één geneesmiddel, maar eerder uit een combinatie van behandelingen. In onze big data ligt misschien wel een deel van die oplossing verscholen.

In 2040 hebben een half miljoen mensen dementie in Nederland. Vroeg of laat komt iedereen ermee in aanraking. Deze uitdaging kunnen we alleen samen aanpakken. Daarom brengen de Young Innovators of Medicines op 27 november in Nieuwspoort de wetenschap, het ministerie van VWS, Alzheimer Nederland en de geneesmiddelensector samen. Ik ben er trots op dat deze afgevaardigden met elkaar in gesprek gaan over acties die we nu al kunnen inzetten. Het is een eerste stap die hopelijk meer in gang zet dan Alzheimer op de kaart zetten. Het moet een opmaat zijn tot het structureel delen van kennis en data. De Young Innovators maken in ieder geval een start, wie doet er mee?

Meld je hier aan voor: Young4old: Hoe komen we samen verder in strijd tegen Alzheimer?