11-02-2020

Coalitie inventariseert knelpunten uit het veld bij klinisch onderzoek

Een coalitie van strategische partners kwam vorige week bij de VIG samen om urgente knelpunten te bespreken die veldpartijen ervaren bij klinisch onderzoek. De input wordt verwerkt in de Strategische Agenda Klinisch Onderzoek 2020-2023.

Deze strategische agenda heeft als doel om Nederland Europees koploper te maken op het gebied van klinisch onderzoek. Onder leiding van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) werken verschillende koepels, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, samen aan een verbetering van het klimaat rondom klinisch onderzoek in Nederland.

Nieuwe inzichten
‘Ik kijk terug op een constructieve bijeenkomst met een brede afvaardiging van relevante veldpartijen’, zegt Dineke Amsing, manager Toegang en Goed Gebruik Geneesmiddelen van de VIG. ‘We hebben opnieuw veel waardevolle aanvullende informatie verzameld. Partijen horen soms voor het eerst elkaars verhalen en ervaringen bij klinisch onderzoek, en dat biedt mooie nieuwe inzichten in onbekende werelden.’

Strategische Agenda
Het kernteam van de DCRF verwerkt de input van de bijeenkomst in de strategische agenda, om zo te komen tot een definitieve versie waar alle betrokkenen én de politiek achter staan. Deze wordt voor de zomer aan de Kamer aangeboden.

Sterk onderzoeksklimaat
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het belangrijk dat het onderzoeksklimaat voor klinisch onderzoek in Nederland versterkt wordt. Dit is belangrijk omdat klinisch onderzoek patiënten vroegtijdig de kans geeft om toegang te krijgen tot innovatieve behandelingen. Daarnaast maken artsen vroeg kennis met de meest innovatieve behandelingen. Dat zorgt voor up-to-date expertise en een sneller gebruik van innovatieve geneesmiddelen als zij eenmaal de markt bereiken.

Onderzoek: Europa op achterstand klinisch onderzoek cel- en gentherapie