02-08-2022

Digitale medicijndispenser oplossing voor patiënt én zorgpersoneel

GVS, apotheek, medicijnen, tekorten, vergoedingen
Na goede ervaringen gaat de Friese thuiszorgorganisatie ZuidOostZorg de slimme medicatiedispenser Medido inzetten binnen haar locaties.

Dat meldt ICT&Health, het officiële kennisplatform voor zorginnovatie. Een slimme medicijndispenser is vooral geschikt voor ouderen die thuis wonen, verschillende medicijnen moeten innemen, en dit af en toe vergeten. Met dit apparaatje hoeft de thuiszorg niet meerdere malen per dag langs te komen voor controle. Voor ouderen is het prettig dat ze hun eigen regie weer terugkrijgen, en er niet steeds een hulpverlener over de vloer komt. Slimme medicijndispensers spelen zorgverleners vrij, die weer kunnen ingezet worden op andere plekken in de zorg.

Therapietrouw
De voordelen van slimme medicijndispensers zijn groot. Een medicijndispenser kan ervoor zorgen dat 96% van de gebruikers de medicatie op tijd inneemt, wat leidt tot een betere gezondheid. Bij reguliere medicatie blijkt dat 50% van de mensen die lijden aan een chronische ziekte niet in staat is om het medicatieschema na te leven. Met een slimme dispenser loopt dit aantal terug naar slechts 4%. Het apparaat ontlast thuiszorgmedewerkers, omdat zij minder vaak hoeven te komen om de medicatie te checken. De dispenser houdt het allemaal keurig bij en geeft waar nodig een signaal aan de medewerkers. Het is dan ook goed nieuws dat steeds meer thuiszorgorganisaties ertoe overgaan slimme medicijndispensers in te zetten. Er zijn er inmiddels drie, meldt Zorg voor Beter: de Medido van Innospense, de Spencer van Philips en cMed plus van FocusCura.

Arbeidsbesparing
De dispenser levert een arbeidsbesparing op van circa 10 minuten per cliënt per dag, aldus Zorg voor Beter. En dat zeven dagen per week. Dit levert een besparing op van 55 euro per cliënt per maand. Hier zijn alle kosten vanaf getrokken, zoals de apotheker die de dispenser moet vullen en de thuiszorgmedewerkster die af en toe toch moet langs komen als er iets niet goed is gegaan. Naast financieel voordeel betekent dit ook een oplossing voor het personeelstekort.
Onderzoekers van PWC Strategy& in samenwerking met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) becijferden onlangs dat slimme medicijndispensers kunnen leiden tot een verlaging van het personeelstekort in de zorg met 950 tot 2.100 voltijdsbanen.

Zorgtransitie
Het rapport ‘Verlaging personeelstekort in de zorg’ brengt talloze interventies in kaart die kunnen leiden tot slimmere inzet van personeel. Als deze breder worden geïmplementeerd, vermindert dat het groeiende zorginfarct en de overbelasting van schaars personeel. De VIG zet zich er voor in om samen met de overheid, zorgprofessionals en bedrijfsleven de handen ineen te slaan om met slimme interventies en nieuwe behandelmethoden de toegang tot onze zorg op peil te houden. Arbeidsbesparende geneesmiddelen en vaccins kunnen bijdragen aan de zorgtransitie naar een duurzame zorg.