Actueel

Overzicht van nieuwsberichten, blogs, interviews en actuele thema's binnen de geneesmiddelensector

7 artikelen gevonden met het onderwerp:
Filter op:

Whitepaper Sustainable Dispensing of Medicine

09-01-2024

Medicines make a valuable contribution to society. They are vital for the daily functioning of many people, and they contribute to curing diseases and preventing death. Every year, about 420 million packages of medicines are issued in the Netherlands. More and more attention is being paid to sustainability. Social awareness of wasted medicines and environmental impact is growing. This whitepaper describes how drug redispensing contributes to sustainability objectives, which obstacles stand in its way, what could be done to realize drug redispensing, what already has been done through the chain approach, and what is asked from politics and governance.

Whitepaper Gezondheidsdata VIG

05-07-2023

Op verzoek van het Zorginstituut-programma Regie op Registers Dure Geneesmiddelen heeft de VIG een whitepaper geschreven. Dit om heel expliciet te maken voor welke doeleinden bedrijven die data of, beter gezegd, inzichten uit die data nodig hebben. En wat de waarborgen zijn om verkeerd gebruik van die data te voorkomen. Deze publicatie geeft helderheid en is daarom een mooie stap in de goede richting. Geneesmiddelenbedrijven hebben op dit punt een legitieme databehoefte. Vaak hebben ze die data ook nodig omdat andere partijen, zoals het Zorginstituut, er om vragen. Hopelijk zien artsen, verzekeraars en andere betrokkenen dit ook zo, want we hebben de medewerking van een ieder keihard nodig bij bredere databeschikbaarheid.’

De Code 2023

30-06-2023

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. De Code bevat 40 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag. Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.

Position paper VIG Commissiedebat Water

06-06-2023

Op woensdag 7 juni vindt het commissiedebat Water plaats. Slechts één procent van de Nederlandse wateren verdient het predicaat 'goed'; daarmee is de waterkwaliteit in Nederland het slechts van alle EU-lidstaten. Er rust een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op de overheid, burgers en bedrijven om de kwaliteit van ons water te verbeteren. De geneesmiddelensector levert veel inspanningen om de milieu-impact van geneesmiddelenproductie en -gebruik te verminderen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vertegenwoordigt ruim veertig innovatieve geneesmiddelenbedrijven en maakt graag van de gelegenheid gebruik twee punten onder de aandacht van de Kamer te brengen.