23-08-2019

Preventieve combinatiepil drukt kans op infarct fors

De Volkskrant schrijft vandaag over een onderzoek met een combinatiepil. Het uitgangspunt: laat gezonde 50-plussers dagelijks een pil slikken met daarin bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en aspirine en kijk of het aantal hart- en vaatziekten daalt.

Na vijftien jaar wetenschappelijk onderzoek naar de zogenaamde polypil is gebleken dat een dergelijke aanpak werkt. De kans op een hartinfarct of een beroerde daalde met een derde.

Solide resultaten
Volgens Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie bij het UMC Utrecht zijn de bevindingen, gepubliceerd in het vakblad The Lancet, ‘zeer indrukwekkend en solide.’ Het onderzoek werd gedaan in Iran en het is de vraag of de resultaten in Nederland net zo gunstig zijn omdat het niveau van zorg hier hoger is. Maar desondanks is er een grote groep mensen lang genoeg gevolgd om het effect van de polypil te kunnen beoordelen, zegt Grobbee: ‘Deze resultaten geven de doorslag.’

Kritiek
Ook zijn er kritische geluiden. De Hartstichting geeft aan geen voorstander te zijn van het preventief voorschrijven van de combinatiepil aan gezonde mensen. ‘Medicalisering ligt dan op de loer,’ zegt epidemioloog en beleidsadviseur Ineke van Dis.
Hoogleraar Grobbee snapt de kritiek, maar benadruk dat niet alle hart- en vaatziekten met een verkeerde leefstijl te maken hebben. Voorlopig denkt Grobbee dat de pil relevant kan zijn voor de 1,3 miljoen Nederlanders die al medicijnen gebruiken tegen hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Een combinatiepil kan ook de therapietrouw vergroten, omdat mensen maar een pil hoeven te slikken in plaats van meerdere.

Artikel De Volkskrant

Artikel The Lancet