08-09-2020

Kabinet zet met Groeifonds in op behoud koploperspositie Nederland

Innovatie is van essentieel belang voor Nederland om haar internationale koploperspositie te behouden. De VIG is daarom blij met het Nationaal Groeifonds dat de komende vijf jaar € 20 miljard investeert in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie.

Ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) lanceerden maandag hun langverwachte groeifonds. Doel is versterking van de economische groei, om zo onze toekomstige welvaart te bevorderen.

R&D-uitgaven
Met de lancering van dit fonds luistert het kabinet naar experts, die waarschuwen dat Nederland al jaren onvoldoende investeert in kennis en ontwikkeling, en met een te korte horizon. Dit blijkt ook uit de uitgaven van Nederland aan R&D; de doelstelling om 2,5% van het Bruto Binnenlands Product in R&D te investeren wordt al jaren niet gehaald. Referentielanden zoals Denemarken en Duitsland investeren beduidend meer, aldus de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

Een goed plan
‘Het Groeifonds komt geen moment te vroeg’, zegt Gerard Schouw, directeur VIG. ‘Vanuit de VIG hebben we onlangs een 8-puntenplan gelanceerd om kritische activiteiten in de geneesmiddelensector terug te halen naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan hoogwaardige faciliteiten voor productie of (lab)onderzoek. Vanwege de kennisintensieve aard en mogelijkheden voor veel banen zien we juist vanuit onze sector veel mogelijkheden om bij te dragen aan de economische groeistrategie voor Nederland.’

State-of-the-art
Schouw: ‘De nieuwe state of the art fabriek van Kite-Pharma in Hoofddorp die binnenkort geopend wordt, is een uitstekend voorbeeld van de kansen die in deze sector liggen. Maar ook op het gebied van regeneratieve geneeskunde, data in de zorg en de doorgroei van kleinere bedrijven liggen kansen. De VIG kijkt ernaar uit om zich samen met de ministers in te zetten voor een sterkere geneesmiddelensector in Nederland’.

Projecten indienen
De bal ligt nu in eerste instantie in het veld. Ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen kunnen gezamenlijk investeringsvoorstellen ontwikkelen. Dit wordt vervolgens door het verantwoordelijke ministerie formeel ingediend. Een onafhankelijke commissie adviseert het kabinet over de voorstellen. Elk jaar is 4 miljard euro beschikbaar. Komend voorjaar worden de eerste goedgekeurde voorstellen verwacht. Voorwaarde is wel dat de Tweede Kamer in de komende discussies over de begroting van het Ministerie van EZK akkoord gaat met de regeling.

Link naar publicatie ‘Nederland als medicijnhub’;

Link naar kamerbrief Nationaal Groeifonds