08-09-2020

Levendig debat over medicijnhub in eerste VIG Talk

‘Het lijkt me een goed plan als de ministeries van VWS en EZK eens met elkaar om de tafel gaan, om medicijnontwikkeling en -productie in Nederland een impuls te geven.’ Dat zei Brigitte Drees, CEO Pivot Park, 3 september tijdens de eerste VIG Talk.

‘Als Nederland écht competitief wil zijn in Europa en de wereld, is het nodig dat we ondernemersgerichter gaan denken’, zei Drees. Ook Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, sprak tijdens de VIG Talk, die draaide om het thema ‘Nederland als medicijnhub’. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), organiseerde dit event om verder te kunnen praten over een in juli gepresenteerd achtpuntenplan.

Nummer 1

‘Omdat we hier nummer 1 zijn in de wereld als het gaat om de kwaliteit van het logistieke complex, vestigt men zich hier, met het oog op zowel de toelevering als de afzet’, zei De Boer. ‘Je krijgt het nergens beter dan in Nederland.’
De sprekers wisselden van gedachten met VIG-directeur Gerard Schouw, die het event modereerde. Ze spraken onder meer over samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, de concurrentiepositie van Nederland in de wereld, regelgeving en het topsectorenbeleid.

Chatvragen
Online deelnemers gaven via de chat tientallen vragen en reacties door. Hoe houden we medicijnproductie in Nederland betaalbaar, aangezien de opleidingsgraad en salarissen hier hoger liggen dan in China en India? Houden we er voldoende rekening mee dat de grondstoffen grotendeels uit Azië komen? We moeten toch ook letten op transparante logistiek en een minder strikt preferentiebeleid, als we praten over beschikbaarheid van medicijnen in Nederland? Is er al iets te zeggen over nieuwe bedrijven die zich op het Pivot Park vestigen? Brigitte Drees, Hans de Boer en Gerard Schouw namen de tijd voor de beantwoording van deze en andere vragen.

Tweede VIG Talk 24 september
‘We kijken terug op een prima bijeenkomst’, zegt Gerard Schouw. ‘Ontzettend leuk om op deze manier te sparren met de sprekers én de mensen op afstand! Het laagdrempelige karakter van een online event en de korte, krachtige formule zorgden ervoor dat we aanzienlijk meer deelnemers hadden dan bij de voorganger van de VIG Talk, de kennisateliers. We gaan nog wat puntjes verbeteren en kijken uit naar de volgende VIG Talk, op 24 september. Dan praten we over snellere toegang tot nieuwe medicijnen, met onder meer Arno Rutte van Vintura. Aanmelden kan al!’

Aanmelden VIG Talk 24 september (toegang tot medicijnen)

Pivot Park