05-07-2022

Sira Consulting bevestigt enorme impact GVS-maatregel

GVS, apotheek, medicijnen, tekorten, vergoedingen
De eenmalige regeldrukkosten van de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden geraamd op € 55 miljoen. Of de maatregel proportioneel is, is niet goed te beoordelen. Bovendien is er aanvullend onderzoek nodig naar de effectiviteit van de maatregel. Wél duidelijk is dat de voorgenomen maatregel miljoenen patiënten zal raken.

Dat blijkt uit een onderzoek van Sira Consulting, dat minister Kuipers maandag zonder appreciatie en duiding naar de Tweede Kamer stuurde. De Kamer debatteert donderdag 7 juli met de minister over de voorgenomen modernisering van het GVS per 1 januari 2023.

3,3 miljoen wisselingen

Als de modernisering doorgaat, moeten bijna 2,5 miljoen patiënten overstappen naar een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, aldus Sira. Daarnaast moeten maar liefst 800.000 patiënten overstappen naar een andere werkzame stof, en 45.000 patiënten zelfs naar een andere therapie. In totaal gaat het dus om circa 3,3 miljoen wisselingen, om bijbetalingen op chronische medicatie te vermijden.

De impact voor patiënten zal dus enorm zijn

Wim de Haart | manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen | Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Extra tijd kwijt

‘De impact voor patiënten zal dus enorm zijn’, zegt Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Maar ook artsen en apothekers zullen veel extra tijd kwijt zijn aan gesprekken met patiënten over deze wisselingen. En dat terwijl deze maatregel een besparing moet brengen die helemaal niet nodig is, omdat er steeds meevallers zijn op het medicijnbudget.’

Meer instrumenten

Zorgaanbieders wijzen er op dat enkele decennia geleden, toen het GVS werd ingevoerd, dit het enige beleidsinstrument was om doelmatigheid van vergoedingen te bevorderen. Inmiddels zijn dat er veel meer. Uit het Sira-rapport blijkt dat zorgprofessionals unaniem vinden dat het logischer is om via beroepsrichtlijnen besparingen te realiseren. Verder laat het rapport zien dat zorgaanbieders het bezwaarlijk vinden dat patiënten niet op grond van zorginhoudelijke maar om financiële redenen moeten overstappen. Daarbij wijzen ze op de Leidraad Verantwoord Wisselen, waarin is afgesproken om het aantal wisselingen om niet-medische redenen zo veel mogelijk te beperken.

Werkdruk

De Haart: ‘Hoewel meer onderzoek nodig is om alle effecten in kaart te brengen, is één ding wel kristalhelder. Per saldo bevestigt Sira de inschatting dat de voorgenomen modernisering van het GVS onnodig, onverstandig en onrealistisch is. Het zal de werkdruk in ziekenhuizen, apotheken en huisartsenpraktijken nog verder vergroten. En dat terwijl die werkdruk al onverantwoord hoog is.’

Sira rapport over GVS

Farma Facts: bezuiniging GVS overbodig door meevallers