08-04-2024

VIG en leden op GGG-congres

GGG congres

Effectief, veilig en doelmatig inzetten van geneesmiddelen: dat is goed gebruik. In de gezondheidszorg is veel aandacht voor Goed Gebruik van Geneesmiddelen (GGG), van de wetenschap tot de praktijk. Op het jaarlijkse GGG-congres, op 11 april, staan de actualiteiten rondom dit thema op het programma.

‘Schakelen naar de toekomst’ luidt de titel van het congres. Onderwerpen als kunstmatige intelligentie (AI), patiëntenparticipatie en impact realiseren met onderzoeksresultaten passeren de revue. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en een aantal van haar leden zijn betrokken bij het congres als spreker of panellid.

Mark Kramer (VIG)

VIG-voorzitter Mark Kramer schuift aan als één van de experts in de sessie over geneesmiddelen(onderzoek). Ook vertegenwoordigers van andere belangrijke organisaties op het gebied van geneesmiddelen sluiten aan, zoals met ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, de KNMP en het CBG. Kramer en de andere experts beantwoorden vragen en gaan in gesprek met het publiek.

Guido van den Boom (VIG)

Bij de toelating van dure geneesmiddelen tot het verzekerde pakket spelen effectiviteit, veiligheid, toegankelijkheid en doelmatigheid een belangrijke rol. In het Integraal Zorg Akkoord is onder meer afgesproken dat het pakketbeheer van dure geneesmiddelen merkbaar moet verbeteren. Als panellid van deze sessie schetst VIG-collega Guido van den Boom (manager Geneesmiddelenbeleid) zijn visie op dit onderwerp en hij gaat erover in debat met zijn mede-panelleden en het publiek.

Joep Rijnierse (Amgen)

Tijdens de eerste plenaire sessie sluit Joep Rijnierse (medisch directeur Amgen) aan als panellid. De sessie staat in het teken van de in hoog tempo veranderende invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op de geneesmiddelensector– van de ontwikkeling tot aan de verstrekking en monitoring van medicijnen. Met de andere panelleden bespreekt Rijnierse de behoeften en mogelijkheden van AI voor onze sector.

Rijnierse neemt ook plaats in het panel in de sessie over onderzoek met Real World Data (RWD). Deze data weerspiegelen de variatie in patiënten en in de zorg, waardoor ze waardevol inzicht kunnen geven in de dagelijkse praktijk. In deze sessie worden de potentie en uitdagingen van RWD-onderzoek besproken. Rijnierse gaat tijdens de paneldiscussie in op de positie van RWD naast meer traditionele onderzoeksvormen en op de toekomst van RWD-onderzoek.

Rob Nelissen (Organon)

In deze workshop Duurzaamheid in uw dagelijkse praktijk gaan deelnemers inventariseren wat zij in hun eigen dagelijkse praktijk zou willen veranderen om duurzamer zorg te kunnen leveren. Rob Nelissen (director Operation Organon) leidt de sessie in met een duurzaam voorbeeld vanuit Organon. Als een grote producent van geneesmiddelen speelt Organon een belangrijke rol in het voorkomen van milieu-impact door medicijnen. Over de inspanningen van Organon om de mileu-impact van geneesmiddelen te verkleinen, verscheen eerder dit artikel bij de VIG.

Sanne Groenemeijer (Novo Nordisk)

Hoe zou leefstijl onderdeel kunnen en moeten zijn van de reguliere zorg? Hoe kunnen leefstijlinterventies effectief ingezet worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten en aandoeningen? En welke weg is hierin te gaan? Die vragen staan centraal in de sessie over leefstijl in de curatieve zorg. Sanne Groenemeijer, general manager bij Novo Nordisk en vice-voorzitter van de VIG, gaat als panellid in gesprek over de toekomst van leefstijl in de curatieve zorg.

Over het programma GGG

Het congres is onderdeel van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Het programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg op het niveau van het geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. De VIG neemt, samen met verschillende andere zorgpartijen, deel aan dit programma. Het programma wordt aangestuurd door de GGG-raad, waarin patiënten, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars zitting hebben. De leden van de GGG-raad hebben een actieve rol in het congres.

Inspanningen VIG

De VIG acht het volgen en verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen van groot belang. Voorkomen van verspilling, registreren en analyseren van Real World Data, verbeteren van therapietrouw en doelmatig voorschrijven staan hierbij centraal. Meer informatie vindt u op onze website: Goed gebruik geneesmiddelen