04-08-2022

VIG onderschrijft FD-opinie over GVS: ‘Recept voor echec’

Antibiotica, AMR, Anti Microbiële Resistentie, medicijnen, apotheek
‘Bezuinigingsplan Ernst Kuipers is recept voor echec’, schrijft oud-topambtenaar Harry Suykerbuyk donderdag in een opiniebijdrage in Het Financieele Dagblad (FD). De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onderschrijft zijn analyse. Kort samengevat: modernisering van het GVS is onnodig, onverstandig en onrealistisch.

Om de kosten van het medicijngebruik te verlagen, wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) herzien en per 1 januari 2023 lagere vergoedingen voor medicijnen vaststellen.
‘Los van alle ellende en bureaucratie die dit gaat opleveren, is het natuurlijk van belang om eerst vast te stellen: is deze herziening echt nodig?’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de VIG.
‘Nee, is het eenvoudige antwoord. Natuurlijk is het goed om de zorguitgaven waar mogelijk te beheersen, zeker met het oog op de aankomende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande stijging van de zorgkosten. Maar de voorgenomen GVS-maatregel, die in feite een deel van de begroting van VWS verschuift naar de portemonnee van patiënten, gaat € 140 miljoen opleveren. Dat valt in het niet bij de meevallers die VWS jaarlijks noteert op de begroting voor geneesmiddelen. In de periode 2017-2021 betrof dat maar liefst € 1,4 miljard.’

In de gordijnen

Ook Suykerbuyk trekt de noodzaak van de modernisering sterk in twijfel.
‘Europees gezien is Nederland een lage-prijzenland. Per inwoner liggen de verzekerde kosten voor geneesmiddelen ver onder het Europees gemiddelde’, schrijft hij.
‘Met dit plan jagen de minister en zijn ambtenaren alle betrokken actoren in de gordijnen’, noteert Suykerbuyk vervolgens. Naast de geneesmiddelensector doelt hij daarbij op apothekers, apothekersassistenten, voorschrijvende artsen en de 11,5 miljoen medicijngebruikers in dit land.

Boze patiënten aan balie

Suykerbuyk voorspelt dat we de komende jaren nog meer boze patiënten zien bij apotheekbalies.
‘Discussies over overstappen naar een ander geneesmiddel of bijbetalen gaan veel tijd en energie van apotheekmedewerkers vragen. Intussen is de apotheker doende de voorschrijvende arts ervan te overtuigen dat hij slechts uitvoerder is van een hopeloos gedetailleerde regelgeving. Huisartsen zullen de maatregel terecht zien als toppunt van een administratief belastende maatregel, die hun functioneren bemoeilijkt.’

Dappere dokter

In zijn opiniebijdrage pleit Suykerbuyk ervoor om deze modernisering van het GVS af te blazen.
‘Een als arts opgeleide minister moet als geen ander weten dat je niet te snel moet toegeven aan de oude, beroepsmatige reflex om hoe dan ook te interveniëren’, schrijft hij aan het eind van zijn betoog in het FD.
Daarbij citeert hij uit een eerdere column van huisarts Rinske van Goor in De Volkskrant: ‘Een dappere dokter heeft soms het lef om niets te doen.’
Suykerbuyk voegt daar aan toe: ‘Omdat dit uiteindelijk beter is voor patiënt en samenleving.’

FD opinie Harry Suykerbuyk

Kamer wil meer zicht op gevolgen GVS-wijziging voor patiënten