13-08-2021

Zorginstituut: Oncotype gentest bij borstkanker in basispakket

Mammografie
Het Zorginstituut heeft besloten dat de genexpressietest Oncotype kan worden opgenomen in het basispakket. De test is bedoeld voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium, om te bepalen of behandeling met chemotherapie zinvol is.

De patiënt kan op basis van de testuitslag samen met de arts afwegen om geen chemotherapie in te zetten en daarmee de bekende en ingrijpende bijwerkingen te voorkomen, schrijft het Zorginstituut. Genexpressietests, zoals Oncotype, voorspellen het risico op uitzaaiingen en overlijden van mensen met kanker. Ze worden gebruikt bij vrouwen met veelvoorkomende ER-positieve of HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium. Het gaat om vrouwen bij wie de kanker nog niet is uitgezaaid.

Warm voorstander
Tijdige en goede diagnostiek zorgt voor gerichte zorg. Dat verbetert het succes van behandelingen én voorkomt onnodige ingrepen. Het is dus zowel goed voor de patiënt als voor de kostenbeheersing in de zorg. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is daarom warm voorstander van meer inzet van (moleculaire) diagnostiek. Ook de Tweede Kamer en minister Van Ark (Medische Zorg) onderschrijven steeds nadrukkelijker het belang van diagnostiek.

Bericht Zorginstituut over genexpressietest

Minister omarmt kansen moleculaire diagnostiek


Deur naar brede inzet DNA-test staat open