Het verhaal van Angelique van der Heijden (AbbVie)

‘Ik geef niet op tot iedere IBD-patiënt de beste individuele zorg krijgt’

'IBD-zorg is de afgelopen tien jaar sterk verbeterd', begint Angelique. 'Ook in regionale ziekenhuizen zit nu veel expertise, waardoor patiënten dichter bij huis goede zorg krijgen. De volgende stap is dat er nauwlettender gekeken wordt naar de individuele behoeftes van patiënten. De knowhow en e-health-toepassingen zijn er, alleen moeten die lokale initiatieven vaak nog hun weg vinden naar de landelijke, standaard zorg. En precies dat is mijn taak; het samenbrengen van kennis, bewezen toepassingen en experts. Ziekenhuizen ondersteunen en met hen samenwerken om zo hun IBD-zorg te verbeteren.'

Covid-19 & e-health

Angelique: 'Vlak voor de COVID-19 crisis deelden we, via gesprekken, werkbezoeken en het organiseren van symposia, met onze partnerziekenhuizen de kennis en ervaring rondom waardegedreven IBD-zorg, e-health en IBD-zorginterventies. Corona heeft het nu nóg relevanter gemaakt dat we die kennis delen. Want waar poli’s dicht zijn, vormen thuis-monitoring en online spreekuren dé manier om je patiënten goede zorg te kunnen blijven bieden. Ook als de reguliere zorg straks weer opstart, kan je dit soort e-healthtoepassingen behouden en structureel inbedden om de zorg voor mensen met IBD blijvend beter te maken. Daarover het gesprek met IBD-zorgverleners aangaan, is iets wat me de komende tijd zeker bezighoudt. Leuk!'

Samen één doel

'We gaan het gesprek met artsen vooral aan met de insteek hoe we een zorgpad kunnen verbeteren in hun ziekenhuis,' vervolgt Angelique. 'Hoe gaat het nu, wat gaat goed, wat kan beter? Welke oplossingen zijn er en welke rol kan e-health hierin spelen? Wil je een expertisecentrum worden en zo ja, welke stappen moeten daar dan voor gezet worden? In een samenwerkingsplan leggen we ons gezamenlijk doel vast en AbbVie ondersteunt met kennis, netwerk, middelen en communicatie om dat verwezenlijken.'