Het verhaal van Dennis Rodrigues (Boehringer Ingelheim)

‘Ik geef niet op totdat er optimale zorg is voor alle COPD-patiënten’

Dennis Rodrigues is Brand Manager Respiratoir bij Boehringer Ingelheim en heeft een duidelijk doel: ‘Ervoor zorgen dat naast onze medicatie de zorg rondom patiënten met COPD optimaal geregeld is. Ik heb zelf ook familieleden met longproblemen en dan weet je pas écht wat mensen met benauwdheidsklachten allemaal doorstaan. Als zij letterlijk meer lucht krijgen, dan kunnen ze hun leven weer oppakken. Dat heeft impact op de patiënt, maar ook op zijn of haar omgeving. Het is natuurlijk wel nodig dat de patiënt zelf in beweging komt en zijn of haar conditie opbouwt.’

Van criteria naar diagnose

‘COPD is allang geen mannenziekte meer. Vrouwen zijn sinds de jaren zeventig meer gaan roken, dus ook zij kunnen na verloop van tijd de ziekte ontwikkelen’, zegt Rodrigues. ‘Niet iedereen is open over rookgedrag. Wanneer de huisarts iemand met vage klachten op het spreekuur krijgt - zoals hoofdpijn, vermoeidheid of kortademigheid - dan kan dat bijvoorbeeld wijzen op COPD. Zeker als iemand naar rook ruikt, vind ik dat het gesprek moet worden aangegaan en bijvoorbeeld een spirometrietest moet worden uitgevoerd. Aan de hand van de criteria jaren gerookt x pakjes per dag, benauwdheid en hoesten kan de huisarts dan doorverwijzen voor een longfunctietest. Zo kan de diagnose COPD gesteld worden.’

Niet alleen door roken

‘Roken is echter niet de enige oorzaak van COPD. Hoewel circa driekwart van alle COPD-gevallen wordt veroorzaakt door (passief) roken, zijn er ook patiënten die nooit gerookt hebben. Mogelijke oorzaken zijn dan bijvoorbeeld erfelijke factoren, luchtvervuiling, longontsteking of andere longziekten en blootstelling aan oplosmiddelen.’

Het leven draaglijker maken

‘Als patiënten goed op de hoogte zijn van hun mogelijkheden, dan helpt het hen om met COPD te leven. Stoppen met roken is het allerbelangrijkste, want anders gaat de longfunctie snel achteruit. Door trouw medicatie in te nemen, kunnen symptomen goed behandeld worden. De capaciteit wordt dan meer benut, omdat luchtwegen wijder worden gemaakt. De schade aan de longen wordt weliswaar niet minder, maar de vernauwingen wel en daarmee de benauwdheid en kortademigheid ook. Het is mijn ervaring dat de afname van benauwdheidsklachten patiënten stimuleert om het heft weer meer in eigen hand te nemen. Dat is waarom ik niet opgeef tot er optimale zorg is voor alle COPD-patiënten.’

Bewustwording van patiënten

‘Ik wil graag bijdragen aan een goede informatievoorziening voor patiënten en bewustwording rondom COPD bij hun omgeving. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met belangenverenigingen, zoals de Longalliantie Nederland en het Longfonds, om te kijken welke plannen ze hebben omtrent verbetering van de zorg, onderzoek en awareness op het gebied van longziekten. Ik vind het bijvoorbeeld een mooi initiatief dat het Longfonds op zestig locaties in Nederland de longpunten voor patiënten organiseert. Een ander mooi initiatief is het platform Luchtpunt.nl, waar informatie over astma en COPD te vinden is voor zorgverleners en patiënten. Hier kunnen materialen gedownload en besteld worden voor in de dagelijkse praktijk. De nascholingen van de MedClass Healthcare Consultants voor zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn spelen ook een betekenisvolle rol om de zorg voor patiënten goed in te richten. Dat vind ik net zo belangrijk als de juiste medicatie op de juiste plek krijgen.”