05-01-2023

VIG en YIM richten samen blik op 2023

Combifoto Marco Frenken Laura Brinkman
De rode draad voor het nieuwe jaar is helder: samenwerking met zorgpartners. ‘De problemen in de zorg zijn gewoon te groot om alleen aan te pakken’, zegt Marco Frenken, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Samen met Laura Brinkman, voorzitter Young Innovators of Medicines (YIM), trapt hij het nieuwe jaar af in een dubbelinterview.

Eerst een korte terugblik op 2022. Wat waren de mijlpalen voor de VIG?
Frenken: ‘Ik signaleer er vier. De VIG Medicijndialoog in oktober was een goed voorbeeld van de koers waarvoor we steeds nadrukkelijker kiezen. Natuurlijk, we zijn een brancheorganisatie die zich inzet voor de belangen van de innovatieve geneesmiddelensector. Dat blijven we ook. Maar bij de opzet van ons jaarlijkse relatie-event kijken we nu vooral van buiten naar binnen. Wat zijn de grote thema’s in de Nederlandse zorg? In 2022 kozen we voor het thema Samen sterker tegen volksziekten, waarbij het draaide om kanker, obesitas en Alzheimer. Van de elf sprekers kwamen er acht niet uit de geneesmiddelensector, wat aangeeft hoezeer wij de dialoog zoeken. Een andere mijlpaal was het symposium over weesgeneesmiddelen in november, waar we óók met die ruime blik keken naar complexe materie. Een derde mijlpaal is uitstel van de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Die modernisering betitelen wij steevast als onnodig, onverstandig en onrealistisch. Wat ons betreft, komt die modernisering er in deze vorm helemaal niet, want het zou zeer nadelig uitpakken voor miljoenen patiënten, met name mensen met een chronische ziekte. En tot slot zie ik de Dag van de Code in juli als een mijlpaal. In goed overleg met onze lidbedrijven en de YIM hebben we de Code aangescherpt. Meer aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit waren daarbij speerpunten. Verder springt in het oog dat we de normen die we onderling met elkaar afspreken steeds minder vrijblijvend formuleren. Daardoor wint de Code elk jaar aan kracht.’

Wat was voor de YIM de belangrijkste mijlpaal?
Brinkman: ‘Het afgelopen jaar hebben we flinke stappen gezet op het vlak van samenwerking. Ik vind dat we daar echt trots op mogen zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is het panelgesprek over Clinical Trial Excellence, dat we in november organiseerden. Daar namen Amsterdam UMC, CCMO, Sanofi, Nationaal AYA Jong en Kanker Zorgnetwerk deel aan een panelgesprek. Net als de VIG zoeken we ook als jongeren steeds meer de verbinding met andere stakeholders. Een van de conclusies was dat we in Nederland meer moeten doen aan participatie van patiënten in klinisch onderzoek. Meer publiek-private samenwerking bij klinisch onderzoek is een ander actiepunt. Het is heel verfrissend om een onderwerp vanuit allerlei hoeken te belichten. De vraag is of we onze eigen zaken blijven beschermen óf juist bereid zijn om informatie te delen en bruggen te bouwen, zei een deelnemer. Een inspirerende uitspraak, volledig in de geest van onze visie.’

Niemand heeft er iets aan als nieuwe medicijnen ergens tussen lab en patiënt blijven steken

Marco Frenken | Voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Welke ambities heeft de VIG voor het nieuwe jaar?
Frenken: ‘Toegang tot nieuwe medicijnen staat centraal. We blijven ons via de campagne #terugnaar100 sterk maken voor betere toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Niemand heeft er immers iets aan als nieuwe geneesmiddelen ergens tussen lab en patiënt blijven steken. Vergeet niet dat dit voor veel Nederlanders gaat om kwaliteit van leven, soms zelfs om het verschil tussen leven en dood. Er zitten vaak tientallen nieuwe medicijnen in de sluis vanwege prijsonderhandelingen, terwijl de EMA zo’n innovatie al heeft goedgekeurd. De gemiddelde tijd in de sluis is opgelopen tot ruim 500 dagen. Dat is echt niet acceptabel. Wat dat betreft, kunnen we nog veel leren van bijvoorbeeld Duitsland en België, waar het anders en een stuk sneller gaat. We willen ook af van het automatisme dat de fabrikant zo’n medicijn in de periode tussen EMA-registratie en vergoeding gratis weggeeft.’

Heeft de VIG nog meer ambities?
Frenken: ‘Jazeker. De rode draad is dat we partner in de zorgtransitie willen zijn, via strategische coalities. Die transitie is keihard nodig omdat we een zorginfarct op ons af zien komen, mede door de vergrijzing. Dit besef mondt uit in een sterkere focus op passende zorg. De COVID-pandemie heeft ons geleerd hoe daadkrachtig we kunnen zijn als bedrijfsleven, overheid, wetenschap en zorgsector de handen ineenslaan. Dat willen we na de pandemie doortrekken, bijvoorbeeld bij de aanpak van actuele problemen in de zorg, zoals budgettering en arbeidskrapte. Maar ook bij de aanpak van volksziekten als kanker, obesitas en Alzheimer. Uit onderzoek van PwC Strategy& blijkt trouwens dat betere inzet van medicijnen het arbeidstekort in de zorg met 14% reduceert. Hopelijk neemt de Kamercommissie VWS dit mee, als zij op 18 januari met de minister in debat gaat over arbeidsmarktbeleid in de zorg. Een ander onderwerp waarop we dit jaar focussen, is de aanpak van knelpunten bij ontwikkeling en vergoeding van weesgeneesmiddelen. Dit is nodig om beter tegemoet te komen aan de noden van de circa één miljoen Nederlandse patiënten met een zeldzame ziekte. En tot slot maken we ons hard voor behoud van het huidige intellectueel eigendomsrecht, om de prikkel voor medicijn- en vaccininnovatie niet te verliezen.’

Als jongeren hebben we veel affiniteit met duurzaamheid en inclusiviteit.

Laura Brinkman | Voorzitter Young Innovators of Medicines

Wat mogen we van de YIM verwachten in het nieuwe jaar?
‘Als jongeren voelen we veel affiniteit met onderwerpen als duurzaamheid en inclusiviteit. Ons Nieuwjaarsevent van 26 januari draait bijvoorbeeld volledig om duurzaamheid, met als centrale vraag: welke impact kun jij maken? Verder richten we onze activiteiten en events, net als de VIG, zo veel mogelijk in met de externe blik, omdat we alleen sámen de broodnodige zorgtransitie kunnen realiseren. Daarom zullen wij ons met een frisse blik inzetten om zorgpartners te inspireren en verbinden, door de dialoog aan te gaan en samen te werken aan de zorg van de toekomst. Leuk om te noemen is ook dat de YIM in 2023 tien jaar bestaat. Hoe we dat jubileum inrichten? Daarover maken we binnenkort meer bekend. Maar hoe dan ook, samenwerking is uiteraard een trefwoord. En wie een goed idee heeft, mag zich alvast melden via onderstaand mailadres!’

Reacties? Mail naar [email protected]

YIM panelgesprek LSH