2017-04-18 Logo WHO

WHO: sterke toename klinische studies

In de Verenigde Staten zijn in de periode van 1999 tot en met 2016 ruim honderdduizend klinische studies verricht. Daarmee ligt dit land ver voor op de nummer twee, Japan, dat ruim 31.000 studies verrichtte.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de World Health Organization (WHO). De grafieken maken ook duidelijk aan welke ziekten de meeste studies zijn gewijd in deze periode. In de top drie staan: kwaadaardige gezwellen (bijna 24.000), diabetes mellitus (ruim 14.000) en borstkanker (ruim 7.000).

Sterk gestegen
De cijfers maken ook duidelijk dat het aantal klinische studies sterk is gestegen in de verslagperiode. Dat geldt vooral voor Europa, Noord- en Zuid-Amerika en de Western Pacific.

Grafieken WHO