‘Ook in GGZ is meten weten en dus nodig’

De medische wereld meet het effect van behandelingen. Waarom niet in de GGZ, vragen Aartjan Beekman (hoogleraar psychiatrie VUmc, bestuurder GGZ in Geest) en Bram Berkvens (ervaringsdeskundige, manager GGZ Breburg). Dit schrijft Trouw woensdag.

“Wie bloedarmoede of hoge bloeddruk heeft wil ook weten of medicijnen werken en laat dat bij de huisarts checken. En wie diabetes heeft meet zijn bloedsuiker en stuurt zo nodig met insuline bij. Meten, zichtbaar en toetsbaar maken wat het resultaat is van behandelingen, vinden we gewoon en er is geen enkele reden waarom dat niet zou gelden voor de GGZ.”

Te optimistisch
Als we niet meten, maar vertrouwen op de klinische blik, dan blijkt volgens Beekman en Berkvens dat zowel behandelaar als cliënt meestal te optimistisch is. Het gevolg is dat patiënten lang behandeld worden met medicijnen of psychotherapieën die geen effect (meer) hebben of dat we te snel stoppen.

Regie
“Te lang hebben behandelaren in de GGZ bepaald wat goed is. De cliënt moet de regie hebben over zijn leven en over wat hij wil bereiken met een therapie. Weer aan het werk of een relatie? Een leven zonder medicijnen of minder somberte? Beter slapen of makkelijker opstaan in de ochtend?”