Behandeling hartfalen diabetici dichterbij door Maastrichts onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) hebben volgens dagblad De Limburger een eiwit ontdekt dat mogelijk een belangrijke bijdrage levert aan de behandeling van diabetisch hartfalen.

Het biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een medicijn. Dat is belangrijk omdat, volgens een van de hoofdonderzoekers Joost Luiken, de huidige anti-diabetische middelen hartfalen beperkt tegengaan. Hartfalen is de voornaamste doodsoorzaak onder mensen met suikerziekte.

Activeren
Door bij suikerpatiënten het eiwit te activeren dat de zuurgraad reguleert gaat er minder CD36 naar het celoppervlak, waardoor er minder vetzuren worden opgenomen en de opname van glucose kan herstellen. Hierdoor kan de hartfunctie verbeteren. Hartfalen is bij diabetes veelvoorkomend, met een verstoorde vetzuur-glucose balans als basis. Volgens Luiken laat dit onderzoek de waarde zien van fundamenteel onderzoek voor behandeling van welvaartsziekten.