acron

EU stimuleert standaardisatie klinisch onderzoek

Standaardisatie en bewustzijn zijn cruciaal bij de uitvoering van nieuwe Europese regels voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen. Dit bleek 9 juni tijdens een workshop in Bunnik.

De workshop werd georganiseerd door de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en de Contractresearch Organisaties in Nederland (branchevereniging ACRON). Bij de workshop waren Clinical Research Organisations (CRO’s), geneesmiddelenbedrijven en ziekenhuizen aanwezig. Zij worden geraakt door de nieuwe Europese verordening; een maatregel die vanaf oktober 2018 van kracht wordt. Wel kunnen de betrokken partijen op onderdelen van de uitwerking van de verordening nog input geven. Namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen was Ida Haisma, hoofd kennis en beleid, aanwezig.

Onderling afstemmen
Haisma constateert dat het van belang is om het onderzoeksproces zoveel mogelijk te standaardiseren. ‘Hierdoor kan dit proces verkort worden. Ook krijgen de betrokken ziekenhuizen zo meer inzicht in de kosten van onderzoek en kunnen zij handleidingen onderling afstemmen’, zegt Haisma.    

Gevolgen verordening
Ook was er het inzicht dat Raden van Bestuur (RvB’s) van de betrokken ziekenhuizen zich bewust moeten zijn van de gevolgen die de Europese verordening met zich meebrengt. ‘Ziekenhuisbestuurders moeten hun proces op orde hebben, aangezien zij degene zijn die onderzoekaanvragen moeten goedkeuren’, aldus Haisma.

Meer over de verordening