tweede-kamer 2

Vereniging stuurt Tweede Kamer brief over basispakket

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft de Tweede Kamer donderdag in een brief opgeroepen om vitaminen, mineralen en paracetamol in het basispakket 2018 te houden. De Kamer bespreekt dit onderwerp 22 juni in een Algemeen Overleg.

Een van de onderdelen van dit overleg betreft het advies van het Zorginstituut over dit onderwerp. Het advies roept verschillende vragen op, waarop de Vereniging graag een reactie geeft. De discussie concentreert zich op de medische noodzaak om bepaalde preparaten, in het bijzonder vitamine D/Calcium, te gebruiken ter voorkoming van ernstige medische gevolgen. 

Therapietrouw
In de brief benoemt de Vereniging de medische wenselijkheid en noodzaak om deze preparaten in het basispakket te houden. Hierbij wordt ook ingegaan op de ernstige effecten die beëindiging van vergoeding kan hebben. Uit onderzoek komt onder meer naar voren dat bij hogere (eigen) betalingen de therapietrouw afneemt. 

Oneigenlijk gebruik
Het gaat bij het voorschrijven van vitamine D/Calcium uitsluitend om patiënten die deze middelen per recept krijgen voorgeschreven. De combinatie van vitamine D en calcium wordt vaak voorgeschreven bij mensen met een specifieke aandoening. Hierbij gaat het om aandoeningen en/of risico’s die door de arts goed te identificeren en te onderscheiden zijn van andere, niet ziekte gerelateerde redenen. Hierdoor is geen reden om te vrezen voor oneigenlijk gebruik van deze middelen op recept. 

Korte termijn
Het schrappen van de vergoeding voor vitamine D en calcium kan wellicht een zekere besparing opleveren op korte termijn, maar leidt door verminderd of onjuist gebruik door patiënten, ook tot een toename van fracturen, ziekenhuisopnames, verpleeghuisopname en ziektelast. 

De uitsluiting van deze middelen zou dan ook leiden tot hoge vervolgkosten, met implicaties voor de kwaliteit van leven van deze patiënten en voor hun arbeidsparticipatie, aangezien deze middelen doorgaans ter preventie van meer ernstige aandoeningen worden gegeven. 

Lees hier de hele brief van de Vereniging