2017-07-13 Gerard Schouw met Daisy.JPG

Lancering Medicijn Monitor schept helderheid

Een dialoog voeren over geneesmiddelen is pas echt mogelijk als er helderheid is over feiten en cijfers. Daarom publiceert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de Medicijn Monitor nu ook in drukvorm.

In de Medicijn Monitor staan tientallen heldere infographics, die bijvoorbeeld laten zien hoeveel geneesmiddelen er in ontwikkeling zijn. Dat zijn er zo’n zevenduizend, waarvan er 1.800 gericht zijn op de behandeling van kanker. De Medicijn Monitor maakt ook duidelijk dat Nederland het laagste antibioticagebruik van Europa heeft. En dat de vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten in twintig jaar is gestegen van 47% naar 62%.

Financiën
De Medicijn Monitor schenkt ook de nodige aandacht aan financiële aspecten. Een belangrijk feit is bijvoorbeeld dat de totale omzet van geneesmiddelen al tien jaar vrijwel constant is, terwijl het totale zorgbudget fors is gegroeid. Daardoor beslaan geneesmiddelen nu minder dan 8% van het totale zorgbudget. Verder valt op dat de zorgkosten in Nederland een kleiner deel van het bruto binnenlands product beslaan dan bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten. 

Bronnen
‘We besteden veel tijd aan het vinden en updaten van de juiste cijfers, om een goede en eenduidige basis te vormen voor discussies en besluiten’, zegt Daisy Duell, beleidsadviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Daarbij maken we veel gebruik van bronnen als Farminform, CBS en IMS Health, dat tegenwoordig QuintilesIMS heet.’

Bestellen
De digitale versie van de Medicijn Monitor is in te zien via onderstaande link. De gedrukte versie wordt deze week verzonden naar een aantal relaties van de Vereniging. Wie interesse heeft, kan (extra) exemplaren bestellen via info@innovatievegeneesmiddelen.nl

Digitale versie Medicijn Monitor

Foto: Daisy Duell overhandigt eerste exemplaar Medicijn Monitor aan Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen