2017-04-11 Logo EMA

EMA vraagt ouderen om mening medicijn

De Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA nodigt iedereen uit om te laten weten hoe geneesmiddelenbedrijven beter kunnen inspelen op de behoeften van ouderen.

Hierover bericht de website Geneesmiddel en Debat. Burgers kunnen tot 31 januari 2018 via de EMA-website hun mening geven in een zogenaamd reflectiedocument. Zaken die beoordeeld mogen worden, zijn onder meer geschikte toedieningsroutes, doseringsfrequentie en gebruiksaanwijzingen. Zo vinden ouderen het bijvoorbeeld vaak moeilijk een tablet met de hand te breken. Bedrijven kunnen manieren ontwikkelen om de breekbaarheid van een tablet te verbeteren, of kleinere tabletten in een doseringsdispenser.

Aspecten verbeteren
Volgens Eurostat, een statistisch bureau van de EU, is in 2050 één op de drie Europeanen 65 jaar of ouder. Dit is een groep mensen die meer medicijnen gebruikt dan de rest van de bevolking. Ouderen kunnen problemen ervaren bij het openen van dozen of flessen, leesinstructies, het slikken of breken van tabletten en capsules. Hierdoor kan medicatie verkeerd worden ingenomen en opgenomen in het lichaam. Ook kunnen medicatiefouten ontstaan die leiden tot een lagere levenskwaliteit.

Vereniging voorstander
De EMA hoopt met het reflectiedocument deze aspecten van medicijngebruik te verbeteren. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is voorstander van het EMA-initiatief. Het reflectiedocument is volgens de Vereniging een mooi voorbeeld van samenwerking, openheid en transparantie. Dit levert een constructieve bijdrage aan verdere verbetering van de zorg.

Bericht Geneesmiddel en Debat

Reflectiedocument EMA