Medicatieveiligheid thuiszorg kan beter

De medicatieveiligheid in verpleeghuizen is sterk verbeterd, tegelijkertijd is de situatie in de thuiszorg voor verbetering vatbaar. Dit blijkt volgens Skipr uit een onderzoek van de inspectie en een analyse van De Farmaspecialist.

De IGZ constateerde in 2009 ernstige risico’s met betrekking tot medicatie in verpleeghuizen voor ouderen. De inspectie besloot het thema meer aandacht te geven. Tijdens bezoeken daarna bleek dat de veiligheid was verbeterd, terwijl het aantal meldingen van medicatiefouten juist was gestegen.

Veiligheid verbeterd
De Farmaspecialist bevestigt de bevindingen van de IGZ-onderzoekers. Het bedrijf houdt zich bezig met medicatieveiligheid in de langdurige zorg en heeft de uitkomsten van medicatie-audits van 2013/2014 vergeleken met 2016/2017. Op basis van de analyse concludeert De Farmaspecialist dat de medicatieveiligheid is verbeterd.

Thuiszorg
Onduidelijk is hoe het is gesteld met de medicatieveiligheid in de thuiszorg. Volgens De Farmaspecialist weet maar een beperkt aantal thuiszorgaanbieders dankzij audits in hoeverre men veilig werkt en bezig is met oplossingen en opleidingen die in verpleeghuizen grotendeels gemeengoed zijn geworden. "Grote aantallen thuiszorgmedewerkers die veelal individueel werken in combinatie met sterk wisselende cliëntsituaties en een opgelopen opleidingsachterstand blijken nog een forse uitdaging."

Skipr