‘Meer samenwerken voor verduurzamen antibioticaproductie’

Lucas Wiarda (Hoofd Duurzame Antibiotica DSM Sinochem Pharmaceuticals pleit in een Skipr-blog voor meer samenwerking met internationale geneesmiddelenbedrijven voor concrete stappen in het verduurzamen van de wereldwijde antibioticaproductie.

Meer transparantie in de gehele waardeketen is daarbij essentieel, aldus Wiarda. “Ook speelt DSP een belangrijke rol in de recent aangekondigde AMR Industry Alliance, die er mede op gaat toezien dat de industrie de gemaakte beloften rondom antibioticaresistentie, waaronder het verduurzamen van de productie, gaat waarmaken.”

Verschil maken
Ook verzekeraars, ziekenhuizen, apothekers, inkoopconsortia, groothandels en distributeurs kunnen volgens Wiarda nu bijdragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie. “Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld milieu- en duurzaamheidscriteria voor antibioticaproductie onderdeel te maken van hun inkoopbeleid. Ook door simpelweg vragen te stellen over de manier waarop antibiotica zijn geproduceerd of te refereren aan bestaande initiatieven, kunnen zij een groot verschil maken.”

Skipr