Wat je ook doet, de helft stopt ermee

Therapietrouw zelfs na een acuut myocardinfarct is laag – en daar lijkt werkelijk geen kruid tegen gewassen, concludeert het NTvG uit een studie gepubliceerd in JAMA Intern Med.

In een studie waarin een deel van de patiënten op alle mogelijke manieren werd begeleid, aangemoedigd en beloond, was de therapietrouw na een jaar vrijwel even hoog als bij patiënten die gebruikelijke zorg kregen: 46 tegen 42% (p = 0,10).

Ondanks beloningen
Kevin Volpp en collega’s van de universiteit van Philadelphia volgden 1509 patiënten (36% vrouw, gemiddelde leeftijd 61 jaar) die waren opgenomen geweest en ten minste 2 pillen voorgeschreven hadden gekregen. 1003 patiënten ontvingen elektronische pillendozen, beloningen in de vorm van een lot met een redelijke kans op een geldprijs bij therapietrouw, de mogelijkheid familie of vrienden te laten waarschuwen als de medicatie werd vergeten, en uitgebreide begeleiding van het ziekenhuis.

Geen verschil
De primaire uitkomstmaat was vasculaire heropname of sterfte; ook daarin verschilden de groepen niet met een hazardratio van 1,04 (95%-BI: 0,71-1,52). Evenmin in alle andere opnames en het totale aantal heropnames binnen een jaar.

NTvG