analyse_regeerakkoord

Een nieuw regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

De beste zorg voor de patiënt staat voorop. Daarom blijven wij zoeken naar nieuwe geneesmiddelen om patiënten te genezen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beste zorg in Nederland te garanderen. Betaalbaarheid is daarbij van groot belang.

13 okt 2017

 

Het kabinet wil opnieuw een hoofdlijnenakkoord (2019-2022) sluiten, dit is goed nieuws. Het kabinet geeft aan dat innovatie zoals personalised medicine hierin centraal moet staan. Gerard Schouw benadrukt: “Ik ben blij met de uitgestoken hand, tijdens de presentatie van het regeerakkoord is door de onderhandelaars het belang van samenwerking nadrukkelijk onderstreept. Daarom: it takes two to tango en mijn balboekje is nog niet vol”.
 
Het versterken van de innovatiekracht in Nederland wordt terecht onderstreept in het regeerakkoord. Innovatie zal ook in het hoofdlijnenakkoord een belangrijke pijler vormen. Daarom is het een gemiste kans om de zorg niet als maatschappelijke uitdaging te benoemen binnen het beleid van samenwerking met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Gerard Schouw benadrukt: “Toegankelijke en betaalbare zorg – nu en in de toekomst – is bij uitstek een maatschappelijke uitdaging. Innovatie is één van de sleutels tot het succes om deze uitdaging in gezamenlijkheid het hoofd te kunnen bieden.”

Klik hier voor de analyse.