Paul%20Korte%20febr%202016Paul Korte, voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Paul Korte en Aarnoud Overkamp herbenoemd bij Vereniging

Paul Korte, general manager bij Janssen, en Aarnoud Overkamp, algemeen directeur van Takeda, zijn ook in 2018 voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  

De twee bestuursleden werden 20 december in hun functie herbenoemd door de algemene ledenvergadering van de Vereniging. Korte en Overkamp gaan beiden het derde jaar van hun bestuursrol bij de Vereniging in.  

Behandeling op maat
Voorzitter Paul Korte zegt trots te zijn om ook in 2018 het boegbeeld van de Vereniging te mogen zijn. Hij zet komend jaar in op meer samenwerking met andere zorgpartijen. Korte wil dit vormgeven via een zorgakkoord tussen de geneesmiddelensector, de overheid, de medische sector, zorgverzekeraars en patiëntorganisaties. ‘Hierin kunnen we met elkaar de beleidsmatige en financiële kaders voor innovatieve geneesmiddelen vastleggen’, aldus Korte. ‘Zodat de patiënt optimale toegang houdt tot de beste en betaalbare medicijnen.’  

Samenwerken via Zorgakkoord
Voor vicevoorzitter Aarnoud Overkamp is behandeling op maat komend jaar een speerpunt. ‘We zien steeds meer personalised medicine, oftewel behandeling op maat’, zegt Overkamp. ‘Dat is goed nieuws voor patiënten, die beter af zijn met aantoonbaar effectievere geneesmiddelen en minder bijwerkingen. Voor die doorbraken hebben we elkaar nodig.’


 

 

Image-1Aarnoud Overkamp, vicevoorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen