2018-02-06 Gerrit Meijer (Health-RI)

Gerrit Meijer: ‘Health-RI hart van lerend zorgsysteem’

Hoofd pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek Gerrit Meijer, is mede-initiatiefnemer van Health-RI. Dit platform wil innovaties rond personalised medicine sneller bij de patiënt brengen.

7 feb 2018

Hoogleraar Gerrit Meijer ziet in Health-RI de manier om personalised medicine een stap verder te brengen. Dit moet gebeuren door de diverse onderdelen van de onderzoeksprocessen, bijvoorbeeld data, IT, en juridisch-ethische zaken, via standaardisatie steeds sneller en efficiënter te laten verlopen. ‘Als onderzoeker wil je gewoon een one-stop-shop’, aldus Meijer. ‘Het platform wil de huidige versnippering aan onderzoeksinfrastructuurprojecten veranderen.’

Lerend zorgsysteem
Health-RI is volgens Meijer niet patsboem uit de lucht komen vallen, maar is al een tijdje gaande. ‘Het blijkt dat het lastig is om allerlei innovaties goed onderbouwd in de praktijk geïmplementeerd te krijgen’, aldus Meijer. ‘Een term die veel voorbijkomt, is die van lerend zorgsysteem. Waarbij de zorg en het hieraan gelieerde onderzoek zodanig wordt ingericht dat deze zorg zo snel mogelijk beschikbaar is en continu wordt verbeterd. Health-RI vormt in feite het hart van dit lerend zorgsysteem.’

Beter afstemmen
Een belangrijk resultaat dat inmiddels is geboekt, is het beter op elkaar afstemmen en koppelbaar maken van cohorten, biobanken en registraties. Dit succes blijft volgens Meijer niet onopgemerkt. ‘We zijn nu drie jaar bezig. Rapporten van de wetenschappelijke academie KNAW, het RIVM en de Gezondheidsraad noemen ons initiatief als een belangrijke oplossing voor het probleem dat personalised medicine maar moeizaam bij de patiënt gebracht wordt.’

Meerwaarde patiënt
Dit is volgens Meijer ook precies de meerwaarde voor de patiënt. ‘Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op een zo goed mogelijke manier patiëntgegevens en overgebleven monsters van patiënten te gebruiken voor onderzoek. We weten dat patiënten het belangrijk vinden dat hun persoonlijke gegevens en tumorweefsel worden gebruikt voor onderzoek. Maar tegelijk wil iedereen dat dit goed georganiseerd is en dat de privacy geborgd is. Dat krijg je beter voor elkaar als je hier één goede organisatie voor neerzet, dan wanneer iedere onderzoeker dit voor zichzelf gaat regelen.’

Eerste tussenstap
Op de vraag wanneer Health-RI geslaagd is, antwoordt Meijer dat hij blij is als het platform er in 2023 in is geslaagd om innovaties in de zorg veel sneller dan nu te implementeren. ‘En ook dat we veel sneller weten of een ontwikkeling kansrijk is of niet.’ Toch laten deze successen nog wel even op zich wachten, denkt Meijer. Een eerste tussenstap is het goed op poten zetten van de organisatie. Want Health-RI verenigt ruim zeventig maatschappelijke stakeholders in de zorg, waaronder onderzoekers, onderzoeksinstellingen, zorgprofessionals, ZonMw, patiëntorganisaties en geneesmiddelenbedrijven. ‘Health-RI gaat alleen werken als we dit met zijn allen oppakken’, benadrukt Meijer.

Belangrijke schakel
Geneesmiddelenbedrijven zijn volgens de hoogleraar een belangrijke schakel in de innovatie van de gezondheidszorg. ‘Zij investeren daar heel veel in. Ik roep ze op om actief met ons mee te denken en deel te nemen aan de verdere inrichting van onze organisatie. En als ze gaan investeren in onderwerpen als data, registraties en de uitvoering van onderzoek, dan hoop ik dat ze goed gebruik maken van onze gestandaardiseerde processen. En ten slotte zou het mooi zijn als bedrijven de brondata van studies beschikbaar stellen voor hergebruik. Dit zou Health-RI erg helpen.’

Website Health-RI

Wie is Gerrit Meijer?
Gerrit Meijer is sinds 2015 als hoogleraar pathologie verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek. Hij leidt hierin een translationeel onderzoek - de schakel tussen fundamenteel en klinisch onderzoek - naar maag- en darmkanker. Hij is mede-initiatiefnemer van Health-RI, dat sinds 2015 bestaat.