2018-01-09 RVS-rapport De Zorgagenda

RVS: 'Meer aandacht voor maatschappelijke opbrengsten zorg'

In de Nederlandse gezondheidszorg moet meer aandacht komen voor de maatschappelijke opbrengsten van ons zorgstelsel. Dit is een van de conclusies uit 'De Zorgagenda'.

Dit rapport publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 9 februari. De Zorgagenda bundelt de ideëen van 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten over een betere zorg in Nederland.

Opbrengsten volksgezondheid
Volgens de Zorgagenda leidt de huidige eenzijdige focus op kosten tot problemen. Zo werken financiële prikkels in het zorgstelsel de verkeerde kant op en is van beloning voor zuinige en zinnige zorg nauwelijks sprake. Ook is er kritiek op de investeringen in de zorg die worden uitgedrukt in percentages van het nationaal inkomen. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de opbrengsten voor participatie, arbeid en volksgezondheid, zo is te lezen in het rapport.

Debat verruimen
De RVS constateert dat er veel gesproken wordt over het belang van preventie, maar dat de investering in preventie vooralsnog uiterst beperkt is. De Raad verwacht dat meer aandacht voor de feitelijke en mogelijke opbrengsten voor de volksgezondheid het smalle debat over de betaalbaarheid van zorg in Nederland verruimt.

Financiële schotten
De RVS verwacht dat het opbrengstenperspectief helpt om financiële schotten tussen domeinen te overstijgen. Zo is het investeren in preventie door zorgverzekeraars lastig te realiseren en ook moeilijk uit te leggen, omdat het probleem van een ziekte op het moment van investeren nog niet zichtbaar. Maar kijkend naar de opbrengsten voor een gezonde samenleving lijkt zo'n investering wel te verantwoorden.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
De Vereniging ondersteunt de boodschap dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de kosten van medicijnen, maar ook de opbrengsten. Denk daarbij aan gezondheidswinst en werkgelegenheid. Daarvoor is nodig dat er meer inzicht komt in de opbrengsten van geneesmiddelen.

 Themapagina Opbrengsten van geneesmiddelenRVS-rapport 'De Zorgagenda'