drug-pills-tablets-1636112

Schouw: ‘Maak systeem geneesmiddelen toekomstbestendig’

Grondige aanpassing van het systeem voor toelating en bekostiging van nieuwe geneesmiddelen is noodzakelijk. Alleen zo is duurzaam betaalbare en toegankelijke zorg voor patiënten te waarborgen. Dat stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

De Vereniging reageert op de brief van minister Bruins over de uitwerking van het regeerakkoord. ‘We zijn blij met de uitnodiging van de minister om samen te kijken naar een open en duurzaam prijsbeleid, met het oog op de toekomst’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Slimmer aanpakken
In de brief focust het kabinet primair op kosten, en gaat daarbij uit van het huidige systeem. De inzet van het kabinet is een verandering van de geneesmiddelensector, maar daarvoor is ook een transitie van geneesmiddelenwet- en regelgeving nodig. ‘Wij willen het slimmer aanpakken.’

Enorme kansen

Er zijn meer nieuwe mogelijkheden om patiënten te genezen, onder meer door personalised medicine. Denk hierbij aan stamcel- en gentherapie, immunotherapie en de betere mogelijkheden om zeldzame ziektes aan te pakken. Steeds vaker gaat het om eenmalige behandelingen, waar ons huidige systeem nog niet op is ingericht.

Toekomstbestendig maken
‘Laten we het systeem toekomstbestendig maken’, vervolgt Schouw. Dat vraagt om een andere wijze van toelating en bekostiging, maar bijvoorbeeld ook om meer aandacht voor registries, zodat we de kansen van personalised medicine ook echt kunnen benutten. Dat zorgt niet alleen voor een kwaliteitsimpuls, het bespaart op termijn ook veel kosten.

Risico: achterstand
Dat is constructiever dan het oppoetsen van maatregelen uit de jaren negentig, zoals aanpassing van de WGP en het GVS. Die systemen gaan nog uit van one size fits all, terwijl we nu veel meer maatwerk leveren. Bij aanpassing van de WGP en GVS is het grote risico dat de patiënt later toegang krijgt tot nieuwe geneesmiddelen. Dat zet de Nederlandse patiënt op achterstand ten opzichte van andere Europese landen.

Uitgaven
Het is belangrijk om de kosten beheersbaar te houden. Maar de afgelopen tien jaar zijn de totale uitgaven voor alle receptgeneesmiddelen (ook die in het ziekenhuis) consequent tussen de € 5 en € 5,5 miljard euro per jaar gebleven, inclusief alle nieuwe geneesmiddelen voor de patiënt. Jaarlijks wordt een uitgavengroei geraamd, die uiteindelijk lager uitvalt, zoals ook in mei weer bleek uit de Voorjaarsnota. Toen was er een meevaller van € 260 miljoen. De Nederlandse uitgaven per hoofd van de bevolking aan geneesmiddelen (€ 376 in 2017) behoren tot de laagste van de welvarende landen.  

Samenwerking
De Vereniging gaat de komende maanden verder in gesprek met de minister, om samen goede afspraken te maken over toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen, ook in de toekomst.

Brief minister Bruins