Maas (Roche): 'Personalised medicine biedt kansen voor patiënt'

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen publiceerde onlangs ‘Op weg naar een doorbraak’, het visiedocument op personalised medicine. Wendy Maas, manager Value-Based Healthcare bij Roche, over dit thema: ‘De patiënt wordt er beter van.'

Maas benadrukt in het filmpje dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan op het vlak van diagnostiek en big data. Toch ziet zij ook nog de nodige obstakels rond personalised medicine.

Verbinding data
Zo noemt ze de kosten van diagnostiek. ‘Daar zit momenteel niet echt een beoordeling- of vergoedingssysteem op. Dus het zijn extra kosten, en de baten liggen vaak ergens anders.’ Ook pleit ze voor meer verbinding van de verschillende data: ‘Niet alleen het privacy-aspect verdient aandacht, maar ook de versnippering van data moeten we aanpakken.’

Nieuwe kansen
Bovenal biedt personalised medicine nieuwe kansen voor de patiënt, denkt Maas. ‘Het geeft reëlere verwachtingen over de kansen van een behandeling. Ook kan de methodiek de behandeling transparanter maken en biedt het de patiënt de mogelijkheid om samen met de arts – en op basis van data – te kiezen voor een bepaalde behandeling. Daarnaast zal er minder vaak sprake zijn van over- en onderbehandeling en kunnen andere patiënten, voor wie een behandeling niet tot de mogelijkheden leek te behoren, toch behandeld worden.’

Visiedocument Vereniging 'Personalised medicine'