drug-pills-tablets-1636112

Kabinet omarmt depressieplan Menzis

Het kabinet staat positief tegenover het plan van zorgverzekeraar Menzis om ggz-instellingen extra te belonen, als hun behandeling voor depressie en angsten blijkt te zijn geslaagd. Dit meldt NRC.

Het plan zal er volgens het kabinet niet toe leiden dat alleen nog kansrijke patiënten een behandeling krijgen, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis op 6 september aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks). Blokhuis stelt dat het in de gezondheidszorg – dus ook in de psychiatrie – moet gaan om de uitkomst, niet om de omzet.

Stappen zetten
‘Ik ben me er van bewust dat het meten van het resultaat van een behandeling complex is, zeker ook in de ggz’, schrijft Blokhuis. ‘Tegelijkertijd is het belangrijk om op dit terrein stappen te zetten waarbij zorgverzekeraars en zorgaanbieders in dialoog met elkaar initiatieven starten en voortzetten, om dit zo goed mogelijk vorm te geven en aan te passen als dat nodig blijkt.’

Meten
‘Succes bij depressie is meetbaar’, stelt Edwin de Beurs in NRC. Hij is hoogleraar Routine Outcome Monitoring en Benchmarking, sectie klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. De Beurs: ‘In de recente discussie over de plannen van Menzis is de volgende mythe komen bovendrijven: psychische klachten zoals depressie of angst zijn zo ingewikkeld, dat je de uitkomst van hulpverlening niet kunt meten. Dit kan niet waar zijn. Om psychische klachten te meten, maken we gebruik van gestandaardiseerde en gevalideerde meetinstrumenten. Dit levert geobjectiveerde metingen van subjectieve fenomenen op.’

Basis
Als het waar zou zijn dat ‘subjectieve’ vragenlijsten geen goed beeld geven van het effect van behandelingen in de ggz, dan verkruimelt volgens de Leidse hoogleraar de wetenschappelijke basis onder de psychiatrie en de klinische psychologie. ‘In wetenschappelijk onderzoek naar het effect van behandeling maken we altijd gebruik van deze meetmethoden.’