‘Mens, Medicijn & Maatschappij’ over value-based healthcare

De nieuwe editie van ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’ draait volledig om value-based healthcare. In twaalf interviews vertellen geneesmiddelenbedrijven, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en verzekeraars over hun ervaringen met uitkomstgerichte zorg.

14 sep 2018

Heb ik na de behandeling nog pijn? Kan ik dan weer sporten en voor anderen zorgen? Of met mijn kleinkinderen wandelen? Dat zijn vragen die patiënten zich stellen, voordat zij bijvoorbeeld medicijnen gaan slikken of een operatie ondergaan. Toch is de Nederlandse zorg nog niet goed op deze benadering ingericht. En we meten relevante uitkomsten nog te weinig om te kunnen spreken van uitkomstgerichte zorg.

Knelpunten oplossen
Dat begint te veranderen dankzij de opkomst van value-based healthcare, waarover al veel mooie woorden gesproken zijn. ‘Nederland telt inmiddels zo’n 660 projecten rond value-based healthcare’, zegt hoogleraar Fred van Eenennaam, die deze benadering in 2006 in Nederland introduceerde. ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’ wijdt nu twaalf praktijkinterviews aan een selectie van die projecten. Hoe werkt het, wat zijn knelpunten en hoe los je die op? De belangrijkste conclusie: het is absoluut de moeite waard om uitkomstgerichte zorg een prominente plek te geven in de Nederlandse zorg.

Geneesmiddelenbedrijven

Vier leden van de Vereniging – Amgen, Ferring, Janssen en Roche – komen aan het woord in deze nieuwe publicatie. ‘We willen meer doen dan medicijnen leveren’, zeggen Guido Koster en Bianca Koens van Ferring bijvoorbeeld. Silvia Bakkers en Michel van Agthoven van Janssen stellen dat value-based healthcare de toegang van patiënten tot nieuwe medicijnen zal verbeteren. Bakkers: ‘Door goed in kaart te brengen wat voor bepaalde patiënten werkt, kunnen we kosten besparen en vertragingen in de zorgketen vermijden.’

Ziekenhuizen en verzekeraars
Veel organisaties beginnen klein, met enkele ziektebeelden, en bouwen daarna uit. Zo heeft het Erasmus MC, dat enkele jaren geleden begon met zes ziektebeelden, de ambitie om in 2023 bij 80 procent van de patiënten uitkomsten te meten. Ook de praktijkervaringen van Ziekenhuis Bernhoven en Santeon zijn te vinden in ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’. De financiering is een cruciale kwestie bij value-based healthcare. Verzekeraars Zilveren Kruis en ONVZ komen daarover aan het woord. ‘Zorgbundels, waarbij we kijken naar het gehele zorgpad, maken uitkomstgerichte zorg mogelijk’, zeggen Jeroen van der Wolk en Eric van der Hijden van Zilveren Kruis.

Patiënten

De doelgroep waar het allemaal om draait - de patiënt - komt ook aan het
woord in de nieuwe editie van ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’, bij monde van twee patiëntenorganisaties. ‘Patiënten vinden het prettig dat hun totale situatie wordt bekeken’, zegt Monique Goebel van Turner Contact Nederland. Het syndroom van Turner is een zeldzame chromosomale afwijking bij meisjes. Goebel: ‘Het probleem van chronische vermoeidheid was bijvoorbeeld niet eerder gesignaleerd, vanwege versplintering.’

Startschot
Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ziet de nieuwe publicatie als het startschot van een mooie ambitie. ‘We streven ernaar dat eind 2019 minimaal de helft van onze 44 leden een value-based healthcare project is gestart.’

De digitale versie van de publicatie is te vinden via onderstaande link. Interesse in gedrukte exemplaren? Stuur dan een mailtje naar info@innovatievegeneesmiddelen.nl

‘Mens, Medicijn & Maatschappij’, editie 2018-2019

Filmpje: Gerard Schouw over value-based healthcare