nieuw%20logo%20DCRF

DCRF zoekt twee bestuursleden

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is op zoek naar een voorzitter en een nieuw lid voor het dagelijks bestuur. De stichting DCRF, waarin ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen participeert, wil klinisch onderzoek maximaal faciliteren.

De DCRF is een samenwerkingsverband waarin, naast de Vereniging, diverse zorgpartijen participeren. Denk hierbij aan verschillende koepelorganisaties van universitaire medische centra, contract research organisaties, medisch-ethische commissies, patiënten(organisaties), de overheid, en andere partijen betrokken bij klinisch onderzoek. 

Vacature voorzitter
Het bestuur van de DCRF is op zoek naar een voorzitter die slagvaardig leiding geeft aan de stichting. De voorzitter geeft actief sturing aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de stichting en weet zowel de doelstellingen als de belangen van de organisatie te behartigen. De volledige vacature en de procedure zijn te vinden op de website van de DCRF

Vacature lid dagelijks bestuur
Voor het dagelijks bestuur zoekt de DCRF een enthousiast nieuw lid die de missie en doelstelling van de stichting een warm hart toedraagt. Een NFU- dan wel STZ-achtergrond is een pre. Een lid van het dagelijks bestuur is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de organisatie. De volledige vacature en de procedure zijn te vinden op de website van de DCRF.

 

Dutch Clinical Research Foundation