value based healthcare BASE_WIDE_44

NZa schaart zich achter uitkomstfinanciering

Medisch-specialistische zorg moet volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden beloond op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt, schrijft Skipr.

5 okt 2018

Contracteren op waarde dempt productieprikkels en zorgt er daarmee voor dat de zorg op termijn betaalbaar blijft. Dat staat in het advies bekostiging medisch-specialistische zorg 'Belonen van zorg die waarde toevoegt' van de NZa aan minister Bruins voor Medische Zorg.

Gezondheidswinst patiënten uitgangspunt
De NZa wil afstappen van een bekostigingssysteem dat voornamelijk het uitvoeren van behandelingen beloont. 'Samen met ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en zorgverzekeraars willen we toewerken naar een bekostiging van zorg waarin gezondheidswinst voor de patiënt centraal staat. Wij hebben met zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken dat zij dit als uitgangspunt nemen in de contracten.'
Het stimuleren van alternatieve contractvormen tussen aanbieder en verzekeraar moet daarom op korte termijn prioriteit krijgen, stelt de NZa volgens Skipr.

Concrete norm
Medisch Contact meldt dat minister Bruins in een reactie op het advies van de Nza laat weten zich te kunnen vinden in deze toekomstige ontwikkeling. Bruins denkt dat het afspreken van een ‘concrete ambitie of norm stimulerend kan werken’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Als zulke contracten meer gemeengoed zijn geworden en blijken bij te dragen aan betere zorg, wil de minister de NZa in de toekomst vragen om te onderzoeken of en hoe het declaratiesysteem aangepast zou moeten worden.

Value-based healthcare
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich actief in om zorg waarbij de waarde voor de patiënt centraal staat (value-based healthcare) verder uit te bouwen. Onlangs verscheen er een nieuwe editie van de ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’ met daarin verschillende praktijkvoorbeelden van value-based healthcare.

‘Mens, Medicijn & Maatschappij’, editie 2018-2019

Bericht NZa

Bericht Medisch Contact